Northern Trust neemt minder risico

Na jarenlang overwogen te zijn in beleggingen met een hoger risico, verlaagt Northern Trust Asset Management deze positie naar neutraal. De Amerikaanse vermogensbeheerder vreest dat de Federal Reserve te hard op de rem zal trappen door de rente te verhogen tot boven het ‘neutrale’ niveau, verklaart CIO Jim McDonald.

Deze maand heeft Northern Trust de overwogen positie in Amerikaanse aandelen en opkomende markten teruggeschroefd naar neutraal. De vermogensbeheerder prefereert high yield-obligaties aangezien deze een aantrekkelijk rendement bieden met een lager risico dan aandelen. Amerikaanse aandelen hebben het goed gedaan door een sterke winstgroei. In 2019 kan een te krap beleid van de Fed echter roet in het eten gooien, aldus McDonald: een hoger dan verwachte rentestijging drukt de economische groei en vermindert de risicobereidheid van beleggers.

In het komende jaar zijn economische groei en inflatie de belangrijkste variabelen om in de gaten te houden, vindt McDonald. Recent heeft de voorzitter van de Fed, Jerome Powell, laten blijken dat het huidige beleid van de Federal Reserve nog verre van neutraal is. Volgens McDonald neemt hierdoor het risico van een té verkrappend beleid toe, hetgeen in het komende jaar tot meer volatiliteit in de markten leidt.

Northern Trust Asset Management verwacht dat aandelen van opkomende markten komend jaar zullen achterblijven op die in de ontwikkelde markten. Beleggers maken zich zorgen over het beleid van de Fed, handelsspanningen en de pogingen van China om groei te stabiliseren. De overwogen positie van de vermogensbeheerder wordt ook hier teruggedraaid naar neutraal.

Voor de dollar is een sleutelrol weggelegd. De munt zal blijven stijgen ten opzichte van valuta’s van opkomende landen als de Fed het huidige tempo van renteverhogingen doorzet.

Daarnaast verbieden de nieuwe afspraken die gemaakt zijn binnen het handelsverdrag USMCA (United States, Mexico, Canada) een van de drie betrokken landen op eigen houtje handelsafspraken te maken met een ‘non-market’ economie – landen waar de staat een sterke grip heeft op de marktwerking. Deze maatregel lijkt vooral gericht tegen China, zegt McDonald. Verwacht wordt dat de handelsspanningen tussen China en de VS voorlopig zullen doorsudderen, aangezien geen van beide landen gezichtsverlies wil lijden. Zowel de VS als China ziet de handelsoorlog als een zaak van lange adem.