Amundi: Fors lagere winstgroei per aandeel in 2019

Ibrawane
Ibra Wane

Amundi verwacht wereldwijd een fors lagere winstgroei in 2019. Per aandeel zal het resultaat volgend jaar met 7% groeien, zo schat Europa’s grootste vermogensbeheerder in. Dat is fors lager dan de prognose voor de winst per aandeel in 2018 (+16%, nauwelijks lager dan de +17% in 2017), maar ook lager dan de marktconcensus voor 2019 (+10%).

Amundi is dus somberder over volgend jaar dan de meeste analisten (gemeten als de IBES-consensus, het Institutional Brokers’ Estimate System), die ook al rekening houden met een vertraging in de groei van de winst per aandeel. Het is volgens aandelenstrateeg Ibra Wane dan ook ‘waarschijnlijk’ dat analisten volgend jaar negatief verrast worden, hetgeen ook een stempel op de aandelenmarkten kan drukken aangezien het minder aannemelijk is dat de koers/winstverhoudingen toenemen in een late fase van de economische cyclus.

Meerdere factoren zullen groei van de winst per aandeel in de MSCI All Country World Index (ACWI) in 2019 remmen. De belangrijkste volgens Amundi:

  • De wereldwijde groei is nog steeds bovengemiddeld hoog, maar neerwaartse bijstellingen liggen voor de hand gezien de handelsspanningen, politieke risico’s en de verzwakking van opkomende landen. Een lagere groei betekent lagere verkopen.
  • De Amerikaanse bull-markt duurt al 111 maanden, de op een na langst durende sinds 1857. Sinds het dieptepunt in juni 2009 is de winst per aandeel met 147% gestegen; het resterende potentieel is nu beperkt. Aandelen in de eurozone hebben een minder spectaculaire winstgroei laten zien, maar in deze regio zijn macro-economische omstandigheden minder gunstig.
  • De MSCI ACWI werd recent ook gestuwd door sectoreffecten die zich niet zullen herhalen. Zo waren de energie- en grondstoffensector goed voor een derde van de groei van de winst per aandeel in 2017, terwijl ze maar een gewicht van 12% in deze wereldwijde index hebben. Op de vleugels van een hogere olieprijs verdubbelden energiebedrijven hun winsten in 2017, gevolgd door een stijging van 50% dit jaar. Voor de komende twee jaar wordt een stabilisering verwacht.
  • De belastingverlaging voor Amerikaanse bedrijven, die leidde tot een grootschalige inkoop van eigen aandelen, heeft dit jaar een enorm effect gehad. Volgens Amundi is de opwaartse bijstelling van de winst per aandeel voor Amerikaanse bedrijven in 2018 (van +11% naar +23%) vrijwel geheel te danken aan deze ‘tax reform’, een eenmalig effect dat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in de cijfers zit. Dat tikt ook voor de MSCI ACWI behoorlijk aan, aangezien de VS een gewicht van ruim 55% in deze wereldwijde index heeft.

    De door Amundi verwachte fors lagere groei van de winst per aandeel in 2018 (7,2%, minder dan de helft van de verwachte 15,8% in 2018) ontleedt aandelenstrateeg Ibra Wane als volgt. Een lagere economisch groei snoept 1,3% van de groei af; het wegebben van het Amerikaanse belastingeffect heeft de grootste invloed en drukt de groei met een slordige 5%. ‘Normalisering’ van de olieprijzen, stijgende arbeidskosten en hogere handelstarieven hebben elk een negatief effect van ongeveer 1%.

    Wane wijst erop dat er gedurende afgelopen jaar al sprake was van dalende aandelenwaarderingen, ondanks een respectabele winstgroei. ‘Deze druk kan volgend jaar doorzetten, zeker als winsten teleurstellen en rentes stijgen.’