Pimco over beleggen in de late fase van de cyclus: focus op kwaliteit en flexibiliteit

Volgens PIMCO bevindt de wereldeconomie zich in de laatste fase van een economische cyclus. De economie groeit nog, maar wel steeds trager. Bij de samenstelling van hun portefeuille kunnen beleggers zich dan ook het beste flexibel opstellen en op zoek gaan naar kwaliteit, schrijven portefeuillebeheerders Geraldine Sundstrom en Emmanuel Sharef.

“De financiële markten hebben dit jaar al sterke signalen gegeven dat we ons in de tweede helft van de economische groeicyclus bevinden. Traditioneel doen aandelen het goed, laat in de economische cyclus, doordat de winstgroei doorzet. Tot nu toe vormde 2018 daar geen uitzondering op.”

PIMCO vindt het daarom een goed moment om de risico’s in de bestaande portefeuille weer eens te analyseren. “Ga na hoe je portefeuille zich zal gedragen in een ongunstige omgeving, wanneer de volatiliteiten en de correlaties van de verschillende beleggingscategorieën wijzigen.”

Een tweede tip is om de portefeuille flexibeler te maken. “Probeer je portefeuille te vereenvoudigen en vermijd minder liquide posities, tenzij je voldoende wordt gecompenseerd voor het illiquiditeitsrisico.”

Ten slotte vinden Geraldine Sundstrom en Emmanuel Sharef het ook een goed idee om de algemene kwaliteit van de portefeuille te verbeteren, zeker wat aandelen betreft. “Bedrijven van hogere kwaliteit, bijvoorbeeld op basis van de winstmarges en de winst in verhouding tot het vermogen, presteren laat in de cyclus beter.”