AXA IM: Vlakke rentecurve remt kredietverlening VS

AXA IM voorziet een serieuze vertraging van de Amerikaanse economie in 2020, mede op basis van de huidige zeer vlakke rentecurve in de VS. De helling van deze curve is veel meer dan een simpele economische barometer, zo betoogt de vermogensbeheerder op basis van eigen onderzoek: er is wel degelijk een causaal verband tussen een vervlakking van de ‘yield curve’ en vertraging van de economische groei.

Volgens veel economen is de vervlakking slechts een alarmsignaal: een lage lange rente duidt op lage inflatieverwachtingen en dus een lagere economische groei. Maar er is ook de theorie dat een relatief klein verschil tussen korte en lange rente zėlf bijdraagt aan een lagere economische groei of zelfs een recessie (in het geval dat de korte rente de lange gaat overtreffen, een inverse rentecurve). Dit causale verband werkt via de kredietverstrekking door banken. Deze instellingen lenen kort en zetten lang uit. Hoe kleiner het verschil tussen de korte en lange rente, hoe minder er wordt verdiend aan leningen en hoe minder er dus ook verstrekt zullen worden – hetgeen met een vertraging doorwerkt in de reële economie.

De AXA IM-specialisten David Page (senior econoom VS) en Gregory Venizelos (senior strateeg bedrijfsobligaties) testten deze theorie door de mate van kredietverlening in de VS sinds begin 1996 te vergelijken met de helling van de rentecurve. De conclusie is dat een vlakke rentecurve inderdaad leidt tot een minder ruime kredietverlening en zo bijdraagt aan een lagere economische groei. De correlatie houdt stand als de periode van de grote financiële crisis uit de datareeks wordt gehaald.

Een vlakke rentecurve heeft niet alleen invloed op de banken, maar beïnvloedt ook de obligatiemarkten. Het AXA IM-model wijst op een stijging van de risicopremie op Amerikaanse bedrijfsobligaties van 30 basispunten in zowel 2019 als 2020 (lage kwaliteit investment grade), hetgeen de Amerikaanse bbp-groei met respectievelijk 0,7 en 0,8 procentpunt vermindert.

Een Amerikaanse recessie binnen twaalf maanden is onwaarschijnlijk, concluderen Page en Venizelos. “Maar de voorspellingen van ons model samen met de wegebbende impuls van de belastingverlagingen en de toenemende handelsspanningen maken de Amerikaanse economie kwetsbaar voor een materiële groeivertraging in 2020.”