Candriam op de korte en middellange termijn optimistisch over aandelen

Wereldwijd gingen aandelen door met hun correctie van begin oktober. Beleggers maken zich steeds meer ongerust over een mogelijk piek wat betreft het winstmomentum, snellere renteverhogingen in de VS, een aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China, en zwakkere indicatoren voor Europese industrie. Vermogensbeheerder Candriam is optimistisch, aangezien de bedrijvencyclus blijft verbeteren. De bedrijfswinsten nemen nog altijd toe en de waarderingen van de aandelenmarkten zien er redelijk aantrekkelijk uit. Candriam verwacht zelfs dat het rendement op aandelen voor 1 jaar in de buurt van de dubbele cijfers ligt.

Voor de korte termijn noemt Candriam de volgende diverse potentiële positieve triggers, ondanks bovengenoemde risicofactoren:

 • De start van het winstseizoen van het derde kwartaal, waardoor marktspelers gedwongen worden om naar fundamentals te kijken;
 • De hervatting van aandeleninkopen tijdens de komende weken;
 • De aandelenmarkten die zich in de buurt van belangrijke technische steunniveaus bevinden.

  Uiteraard ziet Candriam ook risico’s. De volatiliteit is de voorbije weken toegenomen, met een VIX-index van ongeveer 25 % (tegenover 11 % eind september) die hoog zou kunnen blijven door het hoge aantal potentieel drijvende factoren voor volatiliteit zoals de handelsoorlog tussen de VS en China, een mogelijke confrontatie tussen de EU en Italië, een piek van het economische en winstmomentum en een sterker dan verwachte vertraging van de groei in China, een meer agressief beleid van de Fed en de toegenomen mogelijkheid van een harde Brexit.

  Macro-economische achtergrond

  Sinds het begin van het jaar vertoont de Amerikaanse economie een snellere groei dan andere ontwikkelde landen. Met uitzondering van de residentiële investeringen draaien vrijwel alle economische groeimotoren op volle kracht. Het vertrouwen bij de consument en bij de bedrijven is groot, de lonen zijn stilaan aan het stijgen en de bedrijfsinvesteringen blijven groeien (aan een trager ritme in het derde kwartaal). Ondanks politieke onrust gaan we nog steeds uit van een groei van om en bij de 3 % in 2018, die echter in 2019 zal vertragen tot 2,6 % wegens een beperktere impact van de fiscale stimuli en hogere rentes.

  De economie in de eurozone geeft een meer gemengd beeld, vooral na de publicatie van de voorlopige PMI van de industriesector vorige week, die verder gedaald was dan de consensusverwachtingen, in de richting van een groei van het bbp van 1,6 % bij aanvang van het vierde kwartaal. Tot nu bleven de harde cijfers echter positief, met een sterke binnenlandse vraag, maar de zwakkere export en industriële productie worden aangetast door een meer onzeker internationaal klimaat en heel wat risico’s. Een mogelijke stijging van de tarieven voor auto’s, de mogelijkheid van een harde Brexit en de twistzieke Italiaanse regering zijn allemaal factoren die een impact zouden kunnen hebben op ons gematigd optimistisch scenario, dat uitgaat van een groei van 2% dit jaar en van 1,8% in 2019.

  Hoewel een aantal groeilanden (Turkije, Argentinië) in een recessie werden geduwd, vooral om binnenlandse redenen, verwachten we dat andere goed zullen standhouden, ondanks de krapper wordende liquiditeit van de USD. Door een escalatie van de handelsoorlog en van de politieke spanningen tussen China en de VS, die een impact hadden op de economische groei van China, zag de Chinese overheid zich genoodzaakt om haar monetair en fiscaal beleid te versoepelen om de binnenlandse activiteit te ondersteunen. Die ondersteuning zal naar verwachting de komende maanden daadwerkelijk voelbaar worden en naar verwachting de meeste groeilanden stabiliseren.

  Winst en waarderingen

  Intussen is het winstseizoen verder gevorderd en heeft 32 % van de bedrijven binnen de S&P 500 feitelijke resultaten tot op heden bekendgemaakt voor het derde kwartaal. Ongeveer 85 % publiceerde een beter dan verwachte winstgroei boven het vijfjarig gemiddelde, wat leidt tot een totale winstgroei op jaarbasis van 23 % tot nu toe. De vooruitzichten van de bedrijven zijn echter wat voorzichtiger voor het komende jaar aangezien de winstmarges onder druk zouden kunnen komen te staan wegens hogere inputkosten en hogere rentes. Rekening houdend met de verwachte winstgroei voor volgend jaar, en ondanks enige druk op de marges, zal de winstgroei naar verwachting positief blijven.

  Hoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken, en met minder dan 40 bedrijven van de Stoxx Europe 600 die tot nu toe hun winstcijfers hebben bekendgemaakt, overstijgt volgens Reuters in Europa ongeveer 45 % van de gepubliceerde resultaten de schattingen van analisten. Tijdens een doorsnee kwartaal sinds 2011 ligt 50 % van de resultaten boven de winstverwachtingen van analisten.

  Intussen zien de waarderingen er redelijk uit, wat een buffer zou kunnen vormen voor de aandelenmarkten. Na de recente correctie en met een komende winstgroei noteert de Amerikaanse aandelenmarkt ongeveer 16 keer de verwachte winst voor de komende twaalf maanden, terwijl vooral groeilandaandelen en aandelen uit de eurozone aantrekkelijk gewaardeerd zijn.

  Technische analyse van de markt

  De aandelenmarkten bevinden zich duidelijk in een correctiefase. Volgens BoFaML bevindt 63 % van de wereldwijde aandelen zich in een dalende markt (tegenover 70 % op het laagste punt van de index in 2011 en 2016). We staan dus mogelijk dichtbij een interessant instappunt op korte termijn, indien de fundamentals constructief blijven. Dat wordt bevestigd door onze technische analyse, die aantoont dat we niet veraf zijn van een aantal belangrijke technische steunniveaus die mogelijk positief zullen reageren.