ESG-factoren, een remedie tegen populism

De toenemende ongelijkheden, het groeiende populisme, slecht bestuur en de systematische risico's die met klimaatverandering gepaard gaan, zullen de komende jaren helaas tot wanbetalingen leiden. Daarom is de integratie van ESG-criteria in obligatiebeheer niet langer een optie; het is noodzakelijk geworden!

Volgens een studie van Bloomberg is 41% van het totale bbp van de G20-landen afkomstig uit landen met een populistische regering, terwijl dat in 2007 nog maar 4% was. Volgens de organisatie Freedom House zijn de politieke rechten en burgerlijke vrijheden in 2017 sterk achteruitgegaan. Ze bevinden zich weer op het niveau van 2007... of op dat van voor de val van de Sovjet-Unie als we er de verdere achteruitgang van 2018 er bij optellen!

Populisme is populair. Het uit zich concreet in het bekritiseren van de onafhankelijkheid van de centrale banken, kritiek op supranationale instellingen en de opkomst van het protectionisme. De regering-Trump is daarvan een perfecte illustratie, met de ongeziene kritiek van de president aan het adres van de Fed en de invoering van importheffingen op goederen afkomstig uit China. Maar ook al is Donald Trump een perfect voorbeeld van het populistische gevaar dat democratieën belaagt, hij heeft het niet veroorzaakt, hij is hiervan slechts het product. Zijn vertrek – aan het einde van zijn termijn(en), of zelfs eerder; de geschiedenis zal het ons leren – zou de oorzaken ervan niet oplossen, want die gaan veel dieper.