AllianzGI verwacht een stormachtige herfst

De herfst is aangebroken, en niet alleen wat het weer betreft. Tal van politieke risico’s, gecombineerd met de toenemende negatieve gevolgen van het protectionistische beleid van de VS, hebben gezorgd dat donkere wolken en extreme windstoten (volatiliteit) de financiële markten teisteren. Dit stelt Stefan Scheurer, directeur Global Capital Markets & Thematic Research van AllianzGI.

Vorig jaar kende de wereldeconomie nog een synchrone groei. Vandaag de dag lopen de groeicijfers veel sterker uiteen, onder meer vanwege negatieve geopolitieke factoren zoals dreigende handelsoorlogen vanuit de VS en een mogelijk wanordelijke Brexit. De risico’s die onder het kwetsbare Goldilocks klimaat schuilden hebben zich de afgelopen maanden als gevolg van het verlies aan economisch momentum en de verschillen in economische groei ontpopt.

Italië heeft gezorgd voor een nerveuze stemming op de financiële markten. De Europese Commissie is verre van blij met het begrotingsbeleid van het land omdat het niet zorgt voor duurzame groei. Er is grote twijfel of de Italianen hun staatsschuld wel in bedwang kunnen houden en dit heeft geresulteerd dat de spread tussen 10-jaars Italiaanse staatsobligaties en Bunds opnieuw meer dan 3 procentpunten bedraagt.

Het cijferseizoen kan weleens de doorslag geven voor het sentiment op de beurzen. Beleggers willen weten in welke mate de afbrokkelende wereldwijde handelsbetrekkingen van invloed zijn op de bedrijfscijfers. Sommige bedrijven hebben hun zorgen al geuit over de stijgende importheffingen en een lagere omzet in het buitenland. Dit moet niet worden onderschat aangezien de Amerikaanse bedrijfsresultaten vorig jaar de aanjager waren voor de koersen.