LGIM: Verkiezingen VS versterken ‘Santa-effect’

Statistisch gezien bieden Amerikaanse tussentijdse verkiezingen een goed moment om in Amerikaanse aandelen te beleggen, stelt Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM). “Er zijn daarnaast echter ook fundamentele factoren die wijzen op een gunstig instapmoment.”

Aandelen presteren in 76% van de jaren, gemeten sinds 1972, gemiddeld beter in de laatste twee maanden van het jaar, beter bekend als het ‘Santa-effect’. Het tweemaandelijks gemiddelde rendement van de S&P500 is 1,7% waar het gemiddelde rendement over de laatste twee maanden op 3,7% ligt. In jaren van Amerikaanse tussentijdse verkiezingen wordt dit effect vaak zelfs versterkt. Het gemiddelde rendement over november en december ligt in deze jaren op 4,5% en hoewel dit op minder observaties is gebaseerd, komt het ‘Santa-effect’ met 86% ook vaker voor in deze jaren.

Hoewel deze statistiek volgens Van den Heiligenberg geen goede reden is om in Amerikaanse aandelen te beleggen ziet hij momenteel ook gunstige fundamentele factoren. Waarderingen waren vlak na de recente sell-off volgens LGIM nog te hoog om weer Amerikaanse aandelen te kopen maar de neerwaartse trend zette zich door. Een correctie van 10% bood volgens LGIM de tactische mogelijkheid om de positie in Amerikaanse aandelen te verhogen.

Macro-economische factoren zien er volgens Van den Heiligenberg goed uit. Hoewel de huidige bull markt oud is, is deze volgens LGIM nog zeker niet voorbij.

Wel brengen de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen veel onzekerheid op financiële markten met zich mee. Lars Kreckel en Ben Bennett, respectievelijk wereldwijde aandelenstrateeg en hoofd beleggingsstrategie en onderzoek bij LGIM, geven drie mogelijke scenario’s.

Republikeinen behouden dubbele meerderheid

De kans dat de Republikeinen een meerderheid behouden in zowel het Huis van Afgevaardigden als de senaat wordt door financiële markten als laag ingeschat; als het wél gebeurt zijn de gevolgen daardoor juist groter. Trump houdt in dit scenario waarschijnlijk vast aan belastingverlagingen en de handelsoorlog breidt zich verder uit. Dit kan leiden tot een sterkere dollar en een hogere rente op Amerikaanse staatsobligaties. De financiële markten in de VS (bijvoorbeeld S&P 500 en de high yield-markt) zullen hun outperformance ten opzichte van de rest van de wereld doorzetten en beleggingen uit opkomende markten komen onder druk te staan.

Democraten winnen dubbele meerderheid

Ook de kans op een scenario waarin de democraten een meerderheid behalen in beide kamers wordt vrij klein geacht. Het zal leiden tot een vertraagd reactievermogen van de Amerikaanse overheid en een ommekeer op markten. Denk aan een zwakkere dollar, lagere yields, minder druk op opkomende markten en slecht presterende Amerikaanse beleggingen. Farmaceuten en banken zullen het in dit scenario zwaarder krijgen door strengere reguleringen in deze sectoren.

Verdeelde uitkomst

Het scenario waarin de Democraten het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen de senaat winnen wordt als meest waarschijnlijk geacht. Handelssancties zullen worden doorgezet maar de gevolgen voor financiële markten blijven beperkt aangezien deze veelal zijn in geprijsd.