Pictet AM: aandelen naar overwogen, obligaties naar onderwogen

Door de sell-off op de wereldwijde aandelenbeurzen in oktober zijn aandelen zo goedkoop geworden dat de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet AM de positie in aandelen heeft verhoogd van neutraal naar overwogen. Het advies voor de obligatiemarkt wordt juist naar beneden bijgesteld, van neutraal naar onderwogen.

De waarderingen voor wereldwijde aandelen liggen voor het eerst in twee jaar onder hun 30-jarig historisch gemiddelde, zo concludeert Pictet AM op basis van eigen rekenmodellen, zonder dat daar een fundamentele reden aan ten grondslag ligt. Vooral aandelen uit Azië en andere opkomende markten - behalve Latijns-Amerika – zijn goedkoop, concludeert Pictet AM. Aandelen in de informatie-en technologiesector zijn volgens de vermogensbeheerder nog steeds de duurste op de aandelenmarkt, reden waarom de weging voor deze categorie is bijgesteld van neutraal naar onderwogen.

Daarentegen is het advies voor cyclische industriële aandelen bijgesteld naar overwogen: de waardering is op het laagste punt in zes jaar aanbeland terwijl de vooruitzichten goed zijn.

De vermogensbeheerder denkt dat de risico’s die gepaard gaan met het handelsconflict tussen de VS en China, al door de markt zijn ingeprijsd. Een onzekerheid vormen de verkiezingen in de VS. Mochten de Republikeinen onverwacht zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden winnen, staan de VS meer deregulering en fiscale stimulansen te wachten, hetgeen de economie en aandelen verder kan stuwen.

Pictet AM is beduidend minder enthousiast over vastrentende waarden en wijzigt de blootstelling aan obligaties van neutraal naar onderwogen. Vooral bij bedrijfsobligaties van lage kwaliteit (non-investment grade) heeft de vermogensbeheerder de nodige bedenkingen. “We zijn bezorgd over de impact die de Amerikaanse renteverhogingen kunnen hebben op bedrijven die teveel geleend hebben in het tijdperk van gemakkelijk geld.” Markten hebben de mogelijkheid van een ’credit crunch’ nog niet in de koersen verdisconteerd, aldus Pictet AM, die wel een ‘sterk gestegen’ uitstroom ziet uit fondsen die in dit soort obligaties beleggen.

Schuldpapier uit opkomende markten is volgens de specialisten van Pictet AM daarentegen te hard afgestraft. Een sterke dollar en de stijging van de Amerikaanse rente waren volgens de vermogensbeheerder redenen dat beleggers uit deze obligaties stapten om zo winst te nemen. Toch is Pictet AM van oordeel dat de markten hebben overdreven, aangezien de fundamenten gezond zijn (relatief lage overheidsschulden, gezonde betalingsbalansen en een robuuste binnenlandse vraag is).