Amundi: Verkiezingsuitslag VS kan leiden tot krapper Fed-beleid

Als de Amerikaanse verkiezingsuitslag leidt tot hogere investeringen in infrastructuur (het scenario waarin Trump en de Democraten nauwer samenwerken), dan is het waarschijnlijk dat de Fed een krapper beleid gaat voeren dan nu door de markt wordt verwacht.

Dat stellen Kenneth Taubes en Paresh Upadhyaya, resp. CIO US investment management en US portfolio manager bij Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

Een hogere rente kan de vrees voor een recessie aanwakkeren en daarmee ook de markt voor bedrijfsobligaties onder druk zetten. Amundi is van mening dat beleggers hun blootstelling aan ‘credit’ het best kunnen verminderen en tegelijkertijd de looptijd van hun portefeuille moeten verlagen. Loopt de verkrapping van de Fed ten einde, dan is dat juist een instapmoment.

Aandelen blijven doorgaans achter voorafgaand aan de tussentijdse verkiezingen om daarna een rally door te maken tot de jaarwisseling. Amundi verwacht dat dit patroon zich herhaalt. Hogere investeringen in infrastructuur zijn juist goed voor aandelen. Een selectiever beleggingsbeleid wordt wel noodzakelijker als de hoogconjunctuur ten einde loopt en de Fed de rente verhoogt boven het ‘neutrale’ niveau.

Het grootste neerwaartse risico voor financiële markten is het intrekken van de belastingverlagingen van Trump. Dit is echter vrijwel onmogelijk, aldus Amundi, aangezien daarvoor een tweederde meerderheid nodig is.

De kans dat het dubbele mandaat van de Fed wordt aangepast is ‘dramatisch gedaald’ nu de Democraten het voor het zeggen hebben in het Huis van Afgevaardigden. Tot voor kort was er een ‘luidruchtige minderheid’ van de Republikeinen voor het verwijderen van de doelstelling van volledige werkgelegenheid. Ook kan de relatie tussen het Congres en Fed-voorzitter Powell iets warmer worden, aangezien de Democraten zich minder kritisch hebben uitgelaten over de Fed.