LGIM: Dalende marges VS maken ‘winstrecessie’ bijna onvermijdelijk

Bedrijfswinsten in de VS zijn nu nog hoog, maar belastingverlagingen en het herstel van de olieprijs maskeren dalende onderliggende winstmarges. Een ‘winstrecessie’ in de VS in 2020 is nagenoeg onvermijdelijk.

Dat concludeert Tim Drayson, hoofdeconoom bij de Britse vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM). “We hebben onlangs onze winstmodellen voor de hele economie bijgewerkt. Ondanks dat ze constructief zijn voor de groeivooruitzichten op de korte termijn, geven ze ook waarschuwingen af voor de ontwikkeling van de winsten in de VS”, stelt Drayson.

Uit de analyse van Drayson blijkt dat de belastingverlagingen en het herstel van de olieprijzen een onderliggende verslechtering van bedrijfsmarges hebben gemaskeerd. Hoewel economische stimulansen de groei en de winst nu nog bevorderen, kunnen deze de economie op termijn oververhitten en daarmee juist averechts uitpakken.

Zodra de economie haar potentiële groeipercentage overschrijdt, is dit een dubbele klap voor toekomstige winsten. Ten eerste hebben arbeidskosten de neiging sneller te stijgen, omdat de werkloosheid onhoudbaar laag is. Ten tweede is er een scherpere vertraging nodig om het evenwicht te herstellen. Gezien de vaste kosten van bedrijven, kunnen ze daar niet direct op reageren – met als gevolg dalende winstmarges.

Drayson baseert zijn analyse onder meer op de groeiende kloof tussen de winsten van bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 en de bedrijfswinsten voor de gehele economie (zoals gemeten in de nationale rekeningen NIPA). Doorgaans doen S&P 500-ondernemingen het qua winstgevendheid beter aan het einde van elke economische cyclus. In de daaropvolgende recessie vindt echter een winstval plaats die het evenwicht herstelt.

“De belastingverlagingen en de terugkoop van aandelen verklaren ongeveer 10 procentpunten van de toename van de kloof dit jaar”, stelt Drayson. “De resultaten van S&P 500 zijn meestal conjunctuurgevoeliger en profiteren van de hogere prijzen van voorraden en activa aan het einde van langdurige bullmarkets.”

Als de begrotingsstimulans in de tweede helft van 2019 in kracht afneemt en de groei vertraagt, komen winstmarges volgens Drayson dan ook onder spanning te staan, te meer omdat ook arbeidskosten waarschijnlijk gaan stijgen. Volgens LGIM zullen bedrijven niet in staat zijn deze stijgende kosten volledig door te berekenen aan hun klanten.

Zelfs als de Amerikaanse Fed in staat is om de Amerikaanse economie een ‘zachte landing’ te bezorgen in 2020 (LGIM verstaat hier een groei van 1% onder), dan nog is het vermijden van een winstrecessie ‘steeds moeilijker’ geworden. Drayson is dan ook bezorgd dat de vertraging kan leiden tot een recessie van de Amerikaanse economie in 2020, hetgeen de winstdalingen zal versterken.

De Amerikaanse overheid kan dit scenario uitstellen door de economie meer te stimuleren, maar daarmee groeit het risico op een veel grotere terugval. De enige echte oplossing op langere termijn is een groter aanbod van arbeid en een hogere arbeidsproductiviteit.