Invesco: Welke aandelen profiteren van verkiezingsuitslag VS?

De toekomstige effecten van de Amerikaanse verkiezingsuitslag verschillen sterk per aandeel, stellen Kristina Hooper (Chief Global Market Strategist) en Arnab Das (Global Market Strategist EMEA) van vermogensbeheerder Invesco . Hieronder vijf scenario’s waar beleggers rekening mee moeten houden.

  • Er is een reële mogelijkheid dat Trump met de Amerikanen een deal sluit over investeringen in infrastructuur. Dat is in principe goed nieuws voor leveranciers van grondstoffen en bouwmaterialen. Kanttekening: het aantal snel uit te voeren projecten op federaal niveau is beperkt; staten en lokale overheden zijn dominant op dit terrein.
  • Trump en de Democraten lijken het eens over meer regulering en belasting van technologiebedrijven. Het is daarmee goed mogelijk dat de nog steeds dure aandelen in deze sector verder onder druk komen te staan.
  • Republikeinen in de Senaat zullen hoogstwaarschijnlijk niet instemmen met een wet die medicijnenprijzen aan banden legt. Koersdruk in de pharmasector, veroorzaakt door de vrees voor nieuwe wetgeving op dit gebied, zal daarom tijdelijk zijn.
  • De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden garandeert bijna dat Obamacare niet wordt teruggedraaid. Dat is goed nieuws voor beleggers in de gezondheidszorg.
  • Zowel Trump als de Democraten zijn voorstander van een stijging van het federale minimumloon. De Senaat kan dwarsliggen op dit punt. Maar als het doorgaat, dan zorgt dat voor druk op Amerikaanse retailers en restaurantketens. Sommige staten en werkgevers ( Amazon ) hebben overigens al het minimumloon verhoogd. De gevolgen van een nationale ingreep zullen daarmee van bedrijf tot bedrijf verschillen.

    Op macroniveau verkleint de verkiezingsuitslag in de VS de kans op een boom/bust-scenario voor de Amerikaanse economie, stellen Hooper en Das. Met een Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden is een nieuwe ronde van belastingverlagingen niet waarschijnlijk. Zo’n stimulans zou de werkloosheid verder verlagen en de inflatie aanwakkeren, waardoor de Fed sneller op de rem moet trappen. In de huidige politieke constellatie zal de economische groei in 2019/2020 ‘vanzelf’ dalen omdat de begrotingsstimulansen gaandeweg hun effect verliezen.