AllianzGI: Volatiele markten en politiek zullen koers Fed niet veranderen

De sterke economie in de VS blijft een stevig fundament onder het beleid van de Fed, de koepel van centrale banken in Amerika. De Fed zal dan ook niet van zijn koers afwijken en gewoon verder gaan met de normalisatie van het monetaire beleid. Dat stelt Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income en CIO bij Allianz Global Investors in zijn artikel Volatile markets and politics won’t change the Fed’s path.

  • De economische gegevens blijven de Fed vertrouwen geven in de groeivooruitzichten voor de Amerikaanse economie
  • De Fed is bereid zijn monetaire stimulus te stoppen en rentetarieven boven het neutrale tarief te brengen – maar het zal pragmatisch zijn en de economische gegevens in de gaten houden
  • AllianzGI gaat uit van een renteverhoging op de vergadering van de Fed in december, waarmee het aantal renteverhogingen op vier uitkomt in 2018

    Het vertrouwen van de Fed is gebaseerd op gegevens die de kracht aantonen van de Amerikaanse economie. Zo groeide deze in het derde kwartaal met 3,5% - weliswaar een daling ten opzichte van de 4,2% van het tweede kwartaal, maar nog steeds ruim boven het potentieel. De groei in het derde kwartaal was te danken aan de consumentenbestedingen, die voor de zevende achtereenvolgende maand stegen en een direct gevolg zijn van de belastingverlagingen van president Trump. Ook bleef de PCE, de favoriete inflatie-indicator van de Fed, voor de vijfde opeenvolgende maand stabiel op 2%. Daarbij wordt de stijging van prijzen en lonen gecompenseerd door een minder snelle groei van de vastgoedprijzen.

    Hierdoor verwachten we dat de Fed tijdens zijn vergadering van 18 en 19 december met een renteverhoging zal komen. Daarmee komt het aantal verhogingen dit jaar op vier. Voor volgend jaar verwachten we twee renteverhogingen, aldus Dixmier.