Amundi: Scherpe daling ETF-instroom in oktober

De netto-instroom op de wereldwijde ETF -markt heeft een scherpe daling laten zien. In oktober bedroeg de netto-instroom slechts €7,5 miljard, een 82% lagere groei dan in de maand september. Toen bedroeg de netto-instroom bijna €43 miljard.

Dat blijkt uit de maandelijkse marktanalyse van Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi.

ETF -stromen

Etfinstromen

Vooral de groei van de markt voor aandelen- ETF ’s is fors teruggevallen. Stroomde er september nog €37 miljard naar deze instrumenten, afgelopen maand was dat niet meer dan €6,3 miljard. In Europa en Azië was zelfs sprake van een netto-uitstroom (resp. €0,4 miljard en €0,7 miljard).

In Europa was dat vooral te wijten aan een verkoopdruk in het segment wereldwijde aandelen- ETF ’s, waar netto €3,1 miljard uitstroomde. ETF ’s belegd in de eurozone en de VS lieten wel een plus zien.

De groei van de markt voor obligatie- ETF ’s viel terug van €5,2 miljard in september tot €2 miljard in oktober. Hier was de verdeling tussen de drie grote markten precies andersom: in de VS een netto-uitstroom van €1,4 miljard en in Europa en Azië een netto-instroom van resp. €0,8 miljard en €2,7 miljard. De vastrentende ETF -markten hebben in oktober een duidelijke verschuiving laten zien van bedrijfsobligaties (netto-uitstroom €4,6 miljard) naar overheidsobligaties (netto-instroom €6,1 miljard). In september waren de ETF ’s belegd in staatsobligaties ook al populairder, maar toen zaten beide categorieën nog in de plus.

Grondstoffen- ETF ’s ontsnapten vorige maand aan de trend door een groei te laten zien van ruim €1 miljard, daar waar in september nog sprake was van een netto-uitstroom. Hier zaten alle markten in de plus.

Dit jaar is de ETF -markt als geheel met €316 miljard gegroeid. Meer dan tweederde van deze groei kan op het conto van de Amerikaanse ETF -markt worden geschreven. Ook qua allocatie is de VS favoriet. Aandelen- ETF ’s waren goed voor ruim 70% van de groei.