WisdomTree: Komt Amerikaanse loongroei eindelijk van de grond?

Beleggers ontvingen onlangs het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van oktober. Voor de financiële markten lijken de krantenkoppen over dalende werkloosheidspercentages en
Christophergannati
Christopher Gannatti
het creëren van nieuwe banen op dit punt in de cyclus van secundair belang te zijn en staan de lonen nu centraal, zegt Christopher Gannatti, hoofd van het onderzoek bij WisdomTree. Volgens het laatste banenrapport van het Bureau of Labour Statistics (BLS), brak het gemiddelde uurloon (AHE), op jaarbasis uit zijn range aan de bovenkant, waardoor de vraag rijst: Neemt de loonstijging in de VS nu eindelijk een vlucht?

Het enige 'knelpunt' waaraan de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in zijn beleidsvooruitzichten lijkt te refereren, is ongetwijfeld het gebrek aan een significante loonstijging. Zeker, het pad van AHE is positief geweest, maar het traject, of het tempo van de opwaartse beweging, lijkt de markten in de war te hebben gebracht.

Afbeelding: Gemiddelde uurloon in de VS

Amerikaansewerkloosheid

Bron: Bureau of Labour Statistics, per 2 november 2018

Bovenstaande grafiek laat zien hoe het jaar-op-jaar stijgingspercentage voor de AHE sinds eind 2015 in een vrij smalle band van ongeveer +2,5%-+2,8% vastzat. Het leek alsof elke keer als er een opwaartse verrassing kwam , de volgende maand deze prestatie neerwaarts omgedraaid werd, waardoor elke onverwachte winst als een 'valse start' werd gezien. In de afgelopen drie maanden heeft de BLS echter gemeld dat de jaarlijkse AHE-winst tweemaal de '+3%'-drempel heeft bereikt en in oktober was de stijging van +3,1% de beste sinds begin 2009.

Nu in de afgelopen twee van de laatste drie maanden handvatten voor verdere AHE-groei zijn aangereikt, kunnen beleggers eindelijk het langverwachte opwaartse momentum in de loongroei tegemoet zijn. Het traject zal misschien niet altijd een rechte lijn naar boven zijn, maar het lijkt erop dat er vooruitgang wordt geboekt op dit front. De omvang van de loonstijging in de verschillende bedrijfssectoren was ook bemoedigend. Dit is een belangrijk punt om in overweging te nemen, omdat het kan helpen de gevreesde omkering van het resultaat de volgende maand uit te sluiten.

Conclusie

Hoewel de Amerikaanse staatsobligatiemarkt enigszins in verkoopmodus ging op grond van de arbeidsmarktdata waren de gevolgen voor de rente op 10-jaars Treasuries niet opmerkelijk, noch gaf het aanleiding tot bezorgdheid aan het inflatiefront. De inflatieverwachtingen waren slechts bescheiden hoger na het banenrapport. De obligatiemarkt en de Fed hebben dit pad al eerder gevolg en zullen meer dan waarschijnlijk een afwachtende houding aannemen om de duurzaamheid van de loonstijging af te wachten alvorens te reageren. In feite is dit slechts het soort resultaat waar de Fed lang op heeft gewacht. De ontwikkelingen op het gebied van de lonen zullen echter nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden, omdat eventuele opwaartse verrassingen van deze gegevens, of de inflatie in het algemeen, op dit moment niet in de rendementen van Amerikaanse 10-jaars Treasuries worden verdisconteerd.