Pimco: Spreads Europese high yield nemen toe, maar waakzaamheid blijft geboden

De spreads op Europese high yield zijn in een jaar tijd bijna verdubbeld. Ze zijn sinds deze zomer zelfs groter dan de spreads op Amerikaanse hoogrentende obligaties, terwijl de kredietkwaliteit groter is. De waarderingen in Europa lijken daardoor aantrekkelijk, maar toch blijft actief beheer cruciaal om kansen te vinden in Europese high yield, verwacht obligatiespecialist PIMCO.

“De initiële katalysator voor de stijging van de spreads was een wijziging in oktober 2017 in de samenstelling van een belangrijke high-yieldindex. Verschillende obligatie-uitgevers die nieuw in de ICE BofAML European Currency HY Constrained Index kwamen, deden dat met aanzienlijk grotere spreads dan de vertrekkende”, schrijven portefeuillebeheerder David Forgash en kredietstrateeg Matthew Livas.

“Daarna kwamen verschillende grotere emittenten, voornamelijk bedrijven met een B-rating, met slechte winstresultaten op de proppen, wat gevolgd werd door nog een aantal kredietrisico’s van een aantal specifieke uitgevende partijen. De politieke onzekerheid in Italië gaf een verdere verkoopimpuls, vooral omdat ongeveer 15% van het Europese high yield-universum is samengesteld uit Italiaanse bedrijven. De uitstroom uit Europese high-yieldbeleggingsfondsen werd voor de eerste negen maanden van dit jaar geraamd op € 5,7 miljard, terwijl in dezelfde periode het aanbod aan obligaties met € 6,4 miljard toenam. (Bron: JP Morgan).”

“Bovendien kan de huidige vertraging van de Europese groei leiden tot hogere schuldratio's als de winst verzwakt en de schuld minder snel wordt afgebouwd. Hoewel het geaggregeerde schuldniveau geen reden tot ongerustheid is, zullen de markten waarschijnlijk in toenemende mate rekening houden met mogelijke herfinancieringen. De zwakte van de aandelenmarkten kan de trend alleen maar verergeren, als de dalende waarderingen de druk op de bedrijfsbalansen vergroten.”

“Daarnaast loopt de dispersie tussen de individuele emittenten steeds verder uiteen. Volgens Bank of America Merrill Lynch ligt de dispersie (gemeten naar het aantal Europese high-yieldobligaties dat in een maand met meer dan 10 procentpunten is gezakt) op het hoogste punt in drie jaar. Die dispersie neemt bovendien toe, wat aangeeft dat de steun van beleggers voor zwakkere kredieten afneemt naarmate de liquiditeit opdroogt.”

“Denk ook aan de mogelijk negatieve gevolgen als de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar stopt met het aankopen van kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties en waarschijnlijk de rente in 2019 verhoogt. Alles samen is het dus nog te vroeg om constructief te zijn over Europese high yield.”

“Toch zien we drie grote kansen in deze omgeving van toenemende volatiliteit. Ten eerste kan het vermijden van de zwakste obligaties een toenemende bron van alfa zijn. Ten tweede zijn er kansen bij obligaties waarvan de koersen gedaald zijn tot onder het niveau dat hun fundamentals aangeven, of obligaties die een dieptepunt hebben bereikt en waarvan de fundamentals verbeteren. Ten derde zullen een aantal emittenten op de primaire markt nieuwe obligaties uitgeven met aantrekkelijke premies.”