Martin Curie: vola kan omhoog in 2019

Door Steve Frost & Michael Browne, Portfolio Managers, European Long/Short bij Martin Currie (een filiaal van van Legg Mason ) We vangen 2019 aan onder een ander gesternte dan 2018. Twaalf maanden geleden, toen de wereldmarkten een recordhoogte bereikten, waren de verwachtingen voor Europese aandelen hooggespannen. In feite was er veel meer optimisme dan we verstandig vonden. Deze keer is er zeker wat meer realisme verwerkt in winstverwachtingen en aandelenkoersen. Hierachter schuilt ook een zekere mate van onzekerheid bij beleggers. De vier grootste zorgen die eind 2018 opdoken (de verhoging van de rentetarieven door de Amerikaanse Federal Reserve die het einde van de cyclus inluidde; de Chinese vertraging als gevolg van de Amerikaanse tarieven; de Italiaanse regering die aandringt op fiscale expansie via schulden, waardoor de rentetarieven naar onhoudbare niveaus stijgen; en het kritieke moment voor de brexit) zullen waarschijnlijk het grootste deel van 2019 in het achterhoofd van beleggers blijven hangen.

Maar het negatieve effect van de sterkere euro ligt grotendeels achter ons. De aanpassing die hierop volgt, moet ten minste tot in de eerste helft van 2019 rugwind geven voor de winsten en het concurrentievermogen. De Europese inflatie bevindt zich aan de hogere kant van het streefcijfer. Dit zal waarschijnlijk het einde van de negatieve tarieven in zicht brengen, waarbij de banken hier duidelijk wel bij varen. Er zullen ook andere kansen opduiken. In het bijzonder zou in de technologiesector een opleving van de hardwarecyclus in de komende twaalf maanden zichtbaar moeten worden. Zelfs de autosector nadert het einde van zijn emissieproblemen die de productie dit jaar zo hebben verstoord. Wat de positionering van beleggers betreft, zal veel afhangen van de economische gegevens die we aan het begin van het jaar zullen zien. De huidige prijsniveaus op de markt vertonen zeker voldoende pessimisme. Aan de vooravond van 2019 is het dan ook moeilijk om aan de conclusie te ontkomen dat de Europese markten goedkoop zijn.

Opkomende markten zullen een goede waarde blijven vertegenwoordigen

Kimcatechis
Kim Catechis/i>

In 2019 verwacht ik een soort eindspel te zien ontstaan in verschillende top-downfactoren die het beleggingsrendement kunnen bepalen. Daarbij denk ik met name aan de afbouw van de handelsoorlog tussen de VS en China en de gevolgen van nieuwe multilaterale handelsovereenkomsten waarbij vooral Emerging Market-landen (EM-landen) betrokken zijn. Deze handelsovereenkomsten zullen de economische groei voor het komende decennium ondersteunen. In die omgeving focussen we ons op een aantal interessante beleggingsthema's, zoals technologie, binnenlandse consumptie, penetratie van financiële diensten en een veranderende energiemix. Ze worden allemaal sterk aangestuwd door de seculiere groei van de verstedelijking, de toenemende omvang van de middeninkomensgroep in de samenleving en een boost in de intra-EM-handel door nieuwe handelsovereenkomsten zoals het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) en het Trans-Pacific Partnership (TPP).

Natuurlijk zullen er ook risico's zijn. De aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China, de opwaartse trend van de Amerikaanse rentetarieven en de hieruit voortvloeiende sterkte van de Amerikaanse dollar blijven voor bedrijven en investeerders een belangrijke bron van bezorgdheid. Toch ben ik redelijk optimistisch dat deze risico's beperkt zijn of enigszins afnemen. Wat bijvoorbeeld de handelsfricties betreft, is een de-escalatie tussen de VS en China misschien veel waarschijnlijker dan men op dit moment denkt. Het is immers onwaarschijnlijk dat China zal wijken en de VS zijn tarieven met een gezichtsbesparende 'overwinning' zal terugdraaien. Ondertussen zal het traject van de Amerikaanse renteverhogingen in 2019 waarschijnlijk worden voortgezet. Voor de meeste opkomende landen, met overheden die over het algemeen een zeer lage schuldenlast hebben en geen gekoppelde wisselkoersen moeten verdedigen, is de kracht van de dollar echter zeker minder van belang.

Ik ben er stellig van overtuigd dat de opkomende markten in 2019 een goede waarde zullen blijven vertegenwoordigen voor een internationale allocatie van aandelen. Het rendement op aandelen is redelijk gesynchroniseerd met de ontwikkelde markten, zoals vertegenwoordigd door de MSCI World-index. Belangrijk is echter dat de koers-boekwaarde en koers-aandeelwaarde laag blijven in verhouding tot de geschiedenis en de ontwikkelde markten.

Verhoogde volatiliteit biedt langetermijnbeleggers goede kansen

De bezorgdheid van de markt over de toegenomen risico's van een recessie zal het komende jaar waarschijnlijk een vast thema zijn. We bevinden ons nu in de laatste fase van de langste economische groeicyclus in de geschiedenis. Het is dan ook zeker aannemelijk dat er op een gegeven moment in de komende jaren daadwerkelijk een recessie zal plaatsvinden. Dit leidt zeker tot een volatielere omgeving. Ik denk echter dat de toegenomen volatiliteit in 2019 langetermijnbeleggers een goede gelegenheid biedt om aanwezig te zijn in een aantal interessante gebieden die duurzame en interessante langetermijnvooruitzichten bieden, door gebruik te maken van groeibevorderende factoren zoals de opkomende markt voor de middenklasse, robotiseringstrends of bedrijven die zijn blootgesteld aan de markt voor elektrische voertuigen.

Ik ben van mening dat het belang om te focussen op bedrijven met een sterk prijszettingsvermogen in 2019 steeds relevanter zal worden naarmate de inflatiedruk toeneemt.. In deze omgeving zal ons onderzoek zich richten op het identificeren en beoordelen van het vermogen van bedrijven om prijzen te blijven verhogen en marges te handhaven. Bovendien geloof ik dat, ondanks het feit dat fusies en overnames in 2018 recordniveaus bereikten (zowel in het aantal transacties als de omvang ervan), de markt het potentieel voor fusie- en overnameactiviteiten om in 2019 nog verder te versnellen mogelijk onderschat. Dit kan mogelijk leiden tot enkele periodes van euforie op de markt, zoals we in het verleden in dit late stadium van de cyclus al hebben gezien.

Naar mijn mening zullen we, ongeacht de kortetermijnschommelingen van de markten in 2019 (en ik ben er zeker van dat er veel zullen zijn), analytische middelen blijven inzetten voor onderzoek naar een aantal dwingende thema's die zich op de lange termijn in de markt manifesteren, namelijk: (i) demografische veranderingen; (ii) de toekomst van technologie op alle domeinen; en (iii) grondstoffen schaarste.