Invesco lanceert nieuw Zijderoute fonds

Invesco is de eerste aanbieder die een obligatiefonds lanceert waarmee beleggers blootstelling krijgen aan beleggingsmogelijkheden die voortkomen uit de Nieuwe Zijderoute, China’s ‘Belt and Road’- initiatief (BRI). Het Invesco Belt and Road Debt Fund wil profiteren van gunstige rendementen en koerswinsten op de regionale obligatiemarkten, aangewakkerd door deze ambitieuze lange termijn-ontwikkelingsstrategie. Daarnaast speelt het nieuwe fonds in op de groeiende belangstelling voor thematisch beleggen. “In Europa zien we een toenemende vraag naar thematische beleggingen, vooral op het gebied van wealth management, waar sterk gekeken wordt naar kansen die macro-, sociale en culturele trends bieden op de langere termijn,” aldus Sergio Trezzi, Head of Retail Distribution EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) zonder het Verenigd Koninkrijk en Latijns-Amerika.

Het BRI is in 2013 geïnitieerd door de Chinese president Xi Jinping, met als doel het tot stand brengen en versterken van economische banden en samenwerking tussen Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “Het Belt and Road initiatief lijkt erg geconcentreerd op China, maar in werkelijkheid biedt het goede kansen voor beleggers in vastrentende waarden met een multi-regionaal perspectief,” stelt Ken Hu, Chief Investment Officer Fixed Income Azië bij Invesco . Hu is tevens een van de managers van het nieuwe fonds. “China heeft veel kapitaal voor de lange termijn geïnvesteerd in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Dit heeft ook de interesse gewekt van de VS, de EU, het VK en Japan om ook hun investeringen in deze regio te vergroten.”

Volgens Hu zullen zowel overheden als niet-overheden door de toenemende economische activiteit in de BRIregio meer obligaties moeten uitgeven voor de financiering van de extra groei. Daardoor zal een aantal nieuwe obligatie-emissies in de regio een aantrekkelijker rendement bieden dan obligaties met vergelijkbare ratings en looptijden op traditionele obligatiemarkten. Tegelijkertijd wordt verwacht dat een sterkere economische samenwerking en productiviteitsgroei door groeiende directe investeringen in BRI-landen leiden tot een hogere solvabiliteit en liquiditeit van de meeste van deze landen. Dit zou ook leiden tot een hogere kredietwaardigheid van banken, staatsbedrijven en particuliere ondernemingen in deze landen – hetgeen de obligaties die ze uitgeven aantrekkelijker maakt.

Als eerste obligatiefonds biedt het Invesco Belt and Road Debt Fund directe blootstelling aan in dit potentieel aantrekkelijke beleggingsthema. Het fonds belegt primair in dollargenoteerde staatsobligaties, investment grade- en high yield bedrijfsobligaties van emittenten die direct of indirect profiteren van toenemende kapitaal- en handelsstromen aangejaagd door het BRI. Investeren doet het fonds via een flexibele top-down en bottom-up aanpak, met een actieve allocatie aan landen en de mogelijkheid om zonder benchmark te selecteren uit een breed aanbod van effecten. Het fonds kan tot 10% investeren in aandelen uit de BRI regio. Een sterke risicobeperking houdt de volatiliteit binnen de perken; anticiperend op toenemende marktrisico’s kan de cashpositie worden verhoogd tot 30%.

Het fonds wordt gemanaged door een ervaren en bekroond team van beleggingsprofessionals, met Ken Hu aan het roer. Hu heeft meer dan 20 jaar ervaring en werd uitgeroepen tot “Manager of the Year” tijdens de Benchmark Fund of the Year Awards in 2017. Het team kan putten uit de wereldwijde beleggingsexpertise van fund managers en specialisten van Invesco .

Het BRI beslaat in potentie projecten in 68 landen op 3 continenten en daarmee 65% van de wereldbevolking en 40% van het wereldwijde BBP (per 2017, cijfers CNN). Terwijl lokale overheden ook hun eigen infrastructuurprojecten financieren, spant China volgens Invesco de kroon door de komende 5 tot 10 jaar jaarlijks USD 150-200 miljard te investeren. De afgelopen jaren hebben zo’n 50 Chinese staatsbedrijven geïnvesteerd in bijna 1.700 projecten, waaronder wegenbouw, havens, spoorwegen en digitale infrastructuur. Chinese media meldt dat al meer dan USD 1.000 miljard is uitgegeven, en dat de komende jaren nog enkele duizenden miljarden zullen volgen. Om de ambitieuze overzeese plannen van China te pareren hebben de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan meer directe investeringen in de Belt and Road-regio aangekondigd. Het Amerikaanse Congres heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een nieuw agentschap - de International Development Finance Corporation (IDFC) – voorziet van USD 60 miljard om te investeren in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

Deze landen laten een grote overlap zien met landen in de ‘Belt and Road’- regio. Als onderdeel van Trump's ‘Indo-Pacific Economic Vision’ kondigde de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo eind juli 2018 aan dat de Verenigde Staten USD 113 miljoen gaan investeren in nieuwe technologie-, energie- en infrastructuurinitiatieven in opkomend Azië. De eerste overeenkomsten zijn daadwerkelijk al ondertekend. Daarnaast ondertekenden de Verenigde Staten ook een investeringsovereenkomst van USD 350 miljoen met Mongolië om nieuwe waterbronnen te ontwikkelen. Bovendien heeft de Europese Commissie in september 2018 voorgesteld om EUR 60 miljard te steken in het investeringsplan van de Europese Unie om de verbindingen tussen Europa en Azië te verbeteren. Het feit dat het BRI in 2017 is opgenomen in de Chines grondwet, zorgt er voor dat het project ook op de lange termijn een prioriteit blijft voor overheden en private bedrijven. Toenemende handelsspanningen tussen de VS en China zullen de Chinese betrokkenheid bij en focus op het BRI vergroten, aldus Hu. "Het Belt and Road-initiatief is uitgegroeid tot een volwaardige operatie met een impact op de wereldeconomie, met spoorwegen, havens, snelwegen, draadloze verbindingen en industrieterreinen," zegt hij.

"De enorme schaal van het initiatief zorgt ervoor dat het een bepalende impact zal hebben op verschillende sectoren voor de komende jaren. Wij bieden beleggers als eerste toegang tot deze investeringsmogelijkheden met een volgens ons interessante strategie voor beleggers die kapitaalgroei en inkomen op lange termijn nastreven."