Schroders verwacht minder euforische tijden

Beleggers zijn gewend geraakt aan mooie rendementen. Na een goed decennium voor beleggers, weten ze niet beter. Maar volgens Charles Prideaux, Global Head of Products and Solutions, en Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders , moeten beleggers zich voorbereiden op andere tijden. De tijd die voor ons ligt, is wezenlijk anders dan die we tot nu toe gekend hebben. In het toekomstige uitdagende beleggingsklimaat komt het meer aan op asset allocatie, spreiding, actieve selectie en risicobeheer, om de doelen voor later te behalen.

Economische krachten

Schroders heeft een aantal economische en ontwrichtende krachten gedefinieerd, dat zij als onvermijdelijk ziet. De wereldeconomie gaat een periode van vertraging in, door een samenspel van de volgende krachten:

 • Vertraging van de groei van de arbeidsbevolking
 • Zwakke productiviteitsgroei
 • Vergrijzing
 • Groeiende rol van China
 • Lage inflatie
 • Lage rentestanden

  Dit keer is het anders…

  Het beleggingsklimaat is vergelijkbaar met wat we hebben gezien sinds de wereldwijde financiële crisis, waarin de aandelen- en obligatiemarkten goed hebben gepresteerd ondanks de lage groei en inflatie. Het grote verschil is dat de rugwind van ultra-ruim monetair beleid verdwijnt. Renteniveaus normaliseren en kwantitatieve verruiming wordt afgebouwd. Met een toename van volatiliteit, komt er een grotere focus te liggen op duurzame bedrijfswinsten. Marktrendementen zullen lager uitkomen. In zulke omstandigheden zal passief beleggen niet de beste manier zijn om rendement te oogsten. Er zal een grotere behoefte ontstaan aan actieve fondsbeheerders, die alpha weten te genereren.

  Ontwrichting van de markten

  De ontwrichting van de soepel draaiende wereldeconomie komt van een aantal kanten. Met name de wijze van financiering verandert. De rol die banken spelen wordt kleiner, andere vormen van financiering komen op. Tevens is er het einde van de kwantitatieve verruiming. Andere centrale banken volgen het voorbeeld van de Fed. Het verkleinen van de balans vergroot het aanbod van staats- en bedrijfsobligaties voor particuliere beleggers.

  Technologische ontwrichting

  Technologische ontwikkelingen zorgen voor unieke uitdagingen voor beleggers. Ze ontwrichten bestaande businessmodellen en zorgen voor nieuwe winnaars en dus ook verliezers. De vlucht die robotica en kunstmatige intelligentie neemt, raakt traditionele beroepen. Het kan leiden tot een versterking van de ongelijkheid en jaagt mogelijk politieke ontwrichting aan.

  Ontwrichting van het milieu

  De reële economie komt steeds meer op gespannen voet te staan met het milieu, met name de klimaatverandering. Het probleem is al eeuwen in de maak, maar de uitdaging is nu om heel snel actie te ondernemen en met oplossingen te komen om ernstige milieuschade met grote economische en sociale gevolgen te voorkomen. Hoewel het uitblijven van actie aanzienlijke risico's op lange termijn met zich meebrengt, zullen maatregelen om de ergste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen ook noodzakelijkerwijs disruptief uitpakken.

  Politieke ontwrichting

  De sombere economische vooruitzichten ondermijnen de overheidsfinanciën. De vergrijzing die hogere uitgaven in de gezondheidszorg met zich meebrengt, zetten de overheidsfinanciën nog verder onder druk.

  De druk op individuele burgers neemt toe om voor hun eigen pensioen en ziektekosten te zorgen. De opkomst van het populisme maakt de politieke omgeving nog complexer. Het beleid om de gevolgen van globalisering te temperen door middel van beperkingen op de handel, immigratie en kapitaalstromen zal waarschijnlijk steeds vaker de kop opsteken.

  Kortom, na een decennium van sterke rendementen ziet de toekomst voor beleggers er anders uit dan wat ze tot nu toe gewend zijn. Zij worden in de volgende fase van het tijdperk na de financiële crisis geconfronteerd met onvermijdelijke veranderingen en ontwrichting. Actieve aandelenselectie en risicobeheer zijn kritische factoren om toekomstige beleggingsdoelstellingen te realiseren, stellen Prideaux en Wade.