Duurzaam beleggen: nog veel onbegrip bij de Belgische belegger

Ericsimonnet
Eric Simmonet

Belgische beleggers begrijpen niet echt waar het om gaat bij duurzaam beleggen op basis van de ESG-criteria (Environmental, Social & Governance). Bijna de helft van de Belgische beleggers denkt, nadat ze een beschrijving hebben gekregen van ESG-beleggen, dat het milieucriterium het belangrijkste is en hecht veel minder belang aan de sociale en governancecriteria.

De Legg Mason 2018 Global Investment Survey onderzocht de standpunten en het gedrag van beleggers wereldwijd op het vlak van duurzaam beleggen.

Uit de studie bleek dat Belgische beleggers, voordat ze informatie kregen over dit type beleggingen, er weinig van afwisten. Bijna een kwart (23 %) had het gevoel dit type beleggingen volledig te begrijpen, meer dan de helft (55 %) snapte er iets van en meer dan een vijfde (22 %) had er helemaal geen verstand van.

Nadat ze een beschrijving hadden gekregen van ESG-beleggen, waren Belgische beleggers het er doorgaans helemaal mee eens dat fondsenbeheerders zich actief zouden moeten bezighouden met het 'toezicht' op de ondernemingen waarin ze beleggen om ervoor te zorgen dat ze verantwoord handelen (35 % tegenover 42 % van de beleggers wereldwijd). Ze zouden meer willen vernemen over ESG-/duurzaam beleggen (22 % tegenover 33 % van de beleggers wereldwijd) en ze vinden het echt belangrijk dat hun geld wordt belegd in fondsen die enkel investeren in verantwoordelijke bedrijven (21 % tegenover 33 % van de beleggers wereldwijd).

Duurzaam gedrag (op basis van het aantal respondenten dat antwoordde met 'altijd'/'vaak') is vooral producten aankopen bij lokale bedrijven, liever dan bij bedrijven waarvan de producten een lange weg moeten afleggen (47 % tegenover 49 % van de beleggers wereldwijd). Daarnaast ook het mijden van ondernemingen met een controversiële reputatie (45 % tegenover 54 % van de beleggers wereldwijd), het stilstaan bij hun ecologische voetafdruk op het gebied van transport/energie (44 %, net als de beleggers wereldwijd), de aankoop van producten van ondernemingen met een goede reputatie op het vlak van sociale verantwoordelijkheid (40 % tegenover 50 % van de beleggers wereldwijd), zich inzetten voor goede doelen via giften/vrijwilligerswerk (31 % tegenover 40 % van de beleggers wereldwijd) of bij voorkeur beleggen in duurzame beleggingsfondsen (31 % tegenover 38 % van de beleggers wereldwijd).

Iets meer dan vier op de tien (41 % tegenover 49 % van de beleggers wereldwijd) verklaren dat ESG-overwegingen meespelen bij hun keuze van de fondsen waarin ze willen beleggen. Wie zo redeneert, hecht meer belang aan het milieu (44 % tegenover 31 % van de beleggers wereldwijd) dan aan sociale aspecten (20 % tegenover 21 % van de beleggers wereldwijd) of governance (13 % tegenover 20 % van de beleggers wereldwijd). Bijna een kwart (23 % tegenover 27 % van de beleggers wereldwijd) vindt dat de drie factoren even belangrijk zijn.

Wat de impact van de activiteiten van een bedrijft betreft, vinden Belgische beleggers dat een fondsenbeheerder vooral rekening moet houden met de behandeling van het personeel (38 % tegenover 37 % van de beleggers wereldwijd), het effect op de globale klimaatverandering (35 % tegenover 34 % van de beleggers wereldwijd), het handhaven van een efficiënt anticorruptie- en anti-omkopingsbeleid (35 % tegenover 33% van de beleggers wereldwijd), het niet betrokken zijn bij ongezonde/verslavende producten (34 % tegenover 29 % van de beleggers wereldwijd) en het effect op het lokale milieu (34 % tegenover 38 % van de beleggers wereldwijd).

Eén op de zeven beleggers (15 % in vergelijking met 13 % van de beleggers wereldwijd) is van mening dat niets hen tegenhoudt om meer duurzaam te beleggen. De belangrijkste hinderpalen voor dergelijke beleggingen zijn een gebrek aan informatie (24 % in vergelijking met 29 % van de beleggers wereldwijd), hun keuze om enkel te beleggen in producten waarmee ze snel hun doelstellingen kunnen behalen (23 % in vergelijking met 21 % van de beleggers wereldwijd), een gebrek aan advies (21 % in vergelijking met 24 % van de beleggers wereldwijd), het gevoel dat het rendement op dergelijke beleggingen lager zal zijn dan dat van andere beleggingen (21 % in vergelijking met 23 % van de beleggers wereldwijd), hogere vermogensbeheervergoedingen dan bij andere beleggingen (21 % in vergelijking met 22 % van de beleggers wereldwijd), onzekerheid over welke beleggingen nu precies blijk geven van een duurzame benadering (18 % in vergelijking met 23 % van de beleggers wereldwijd), of gewoonweg het feit dat ze er niet echt bij stilstaan (17% tegenover 15% van de beleggers wereldwijd).

Wanneer we de cijfers bij elkaar leggen, meent de helft (50 % tegenover 57 % van de beleggers wereldwijd) dat gebrek aan informatie/advies/inzicht een belemmering vormt, hoewel vier op de tien (40 % tegenover 45 % van de beleggers wereldwijd) verklaren dat ze hun ESG-beleggingen in de komende vijf jaar zullen opdrijven.

Eric Simonnet, Business Development Director - Benelux bij Legg Mason , concludeert: "Duurzaam beleggen heeft nog een lange weg te gaan voor het helemaal ingeburgerd raakt in België. De meeste Belgische beleggers zien niet in dat de criteria op het vlak van milieu, sociale aspecten en governance even belangrijk zijn bij de keuze voor deze beleggingen. Het is wel hoopgevend dat, mits correcte informatie, bijna de helft van de Belgische beleggers van plan is meer te investeren in duurzame beleggingen in de komende vijf jaar."