Technologie: is het game over?

Bijdrage geschreven door Johan Van Der Biest, Lead Manager van de Candriam Robotics en Innovative Technologies Fonds

De onrust van beleggers in de tweede helft van 2018 over de correctie van de technologieaandelen dient op zijn minst wat genuanceerd te worden. Technologieaandelen deden het uiteindelijk even goed als de bredere markt in 2018. IT-aandelen moesten in de tweede helft van het jaar dan wel een stap terugzetten, maar de vooruitzichten op langere termijn kunnen nog altijd als positief omschreven worden.

2018: een jaar met twee snelheden

Na een decennium van een bijna onafgebroken stijging van de aandelenkoersen en buitengewone winsten voor de zogenaamde FAANG-bedrijven ( Facebook , Apple , Amazon , Netflix en Alphabet ), kwam er halfweg 2018 een abrupte ommekeer in de technologiesector.

Hoe dat komt? Doordat de langetermijnrente van het schatkistpapier boven 3 % zit, is dit voor beleggers stilaan aan een aantrekkelijk risicovrij alternatief. Daarnaast beginnen beleggers hun winstverwachtingen in vraag te stellen door de escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. Gelijktijdig maakte een aantal winstwaarschuwingen van halfgeleiderbedrijven beleggers bang en waarschuwde Apple zijn leveranciers om de verwachte omzet voor de nieuwste serie iPhones te temperen. En voeg daar dan – hoewel er geen marktsignalen in die richting wijzen - de toenemende bezorgdheid omtrent een nakende recessie aan toe en je hebt meteen de perfecte cocktail voor ‘tech-angst’.

Toch willen we er even op wijzen dat de correctie niet meer dan 15 % bedroeg. Een beurscrash is dat niet en deze terugval is al helemaal niet te vergelijken met het uiteenspatten van de technologiezeepbel in 2000. 2019: geopolitiek en fundamentals In de context van de eerder onrealistisch hoge winstverwachtingen voor sommige technologiebedrijven was een druk op de resetknop onvermijdelijk. Deze reset, die momenteel nog aan de gang is, heeft er voor gezorgd dat de officiële winstgroei in 2019 voor de technologiesector momenteel iets minder dan 10% bedraagt, wat ongeveer in lijn is met de winstverwachtingen voor de brede.

De evolutie van de handelsoorlog tussen China en de VS, zal zonder twijfel een belangrijke impact hebben op het koersverloop van de aandelenmarkten 2019. Tarieven hebben een rechtstreekse impact op de omzet, maar er zijn ook een aantal indirecte effecten zoals het uitstellen van investeringen door Chinese bedrijven. Dit zou de bedrijfswinsten zowel in de VS als in China verder kunnen ondermijnen.

Op langere termijn zou een verdere escalatie van de handelsoorlog China verplichten om zijn eigen halfgeleiderindustrie nog sneller te ontwikkelen. Laat ons niet vergeten dat bedrijven zoals Tencent en Baidunu al speciale AI-chips vervaardigen. Als China daadwerkelijk een inhaalbeweging maakt ten opzichte van de VS, dan kan dat de winsten van Amerikaanse halfgeleiderbedrijven beïnvloeden op middellange tot lange termijn. Kortom, een bestand tussen de VS en China zou absoluut een goede zaak zijn voor technologieaandelen.

Een andere belangrijke factor is de economische groei. Komt er een recessie en daarmee samengaand een vertraging van de IT-winstgroei, dan zullen de technologieaandelen als eerste klappen krijgen omdat beleggers dan overschakelen naar defensieve sectoren. Wij gaan er echter nog steeds van uit dat er in 2019 geen recessie komt. De derde belangrijke factor – ook een motor is voor de groei van de technologiesector op lange termijn - is de marktlancering van nieuwe en innovatieve technologieën. Welke technologieën worden belangrijk? Wij denken dat er een stap voorwaarts zal gezet worden in het Internet der Dingen (IoT), terwijl 5G (de vijfde generatie van cellulaire mobiele communicatie, die gericht is op een lager energieverbruik, een lagere latentie, massale connectiviteit van toestellen en een hogere datasnelheid) ook in 2019 zou moeten worden uitgerold. Momenteel bevindt 5G zich nog in een testfase bij enkele operatoren, maar dit zal evolueren naarmate de technologie breder wordt uitgerold.

Daarnaast volgen we de evolutie van zelfrijdende en elektrische voertuigen op de voet. De toename van elektrische en zelfrijdende auto’s zal gepaard gaan met zeer sterke toename van het aantal sensors en halfgeleiders per auto. Over sociale media zijn we iets voorzichtiger, vooral omdat die niet op een adequate manier hebben geantwoord op de kritieken inzake privacy en manipulatie. Zelfs wanneer deze bedrijven na de correctie een aanzienlijk potentieel bieden, kan de groei van de sociale media onder druk komen te staan door toekomstige regelgeving en rechtszaken.

De FAANG’s verliezen hun leiderspositie

We moeten er rekening mee houden dat de omzetgroei van de meeste FAANG’s beginnen te vertragen, na jaren van explosieve groei. Tot nu toe is Alphabet ( Alphabet ) met 20 % per jaar gegroeid en Facebook met een onvoorstelbare 45 % per jaar. Maar er is duidelijk een teken van afnemende groei, waarbij verwacht wordt dat Facebook met 35 % zal groeien in 2018 en met 25 % in 2019.

De FAANG’s zullen nog altijd erg belangrijk zijn in 2019, maar we beschouwen ze niet langer als de voortrekkers van de IT sector.

Conclusie: we blijven ervan overtuigd dat IT nog altijd aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten biedt, omdat de industrie zal blijven aangestuurd worden door een steeds snellere invoering van baanbrekende nieuwe technologieën zoals het Internet der Dingen (IoT), geavanceerde robotica, 5G en OLED. Als belegger is het aanbevolen om de evolutie van de tarievenoorlog, de wereldwijde economische groei en de regulering van sociale media van dichtbij op te volgen. Deze factoren zullen op korte termijn waarschijnlijk de grootste impact hebben op de sector.