Newton IM: Renteverhoging Fed leidt tot stress op markt bedrijfsobligaties

Een verdere verhoging van de Amerikaanse rente met 50 tot 100 basispunten zal de economie afremmen en leiden tot lagere credit ratings en een hoger aantal wanbetalingen. Dat stelt Paul Brain, hoofd vastrentende waarden bij vermogensbeheerder Newton IM (onderdeel van BNY Mellon IM).

Verschillende stressindicatoren zoals het besteedbaar inkomen van consumenten en de financieringskosten voor bedrijven zitten in de lift, hoewel ze vanaf een laag niveau komen. Dit maakt risicovolle activa steeds kwetsbaarder. Volgens Newton is het rentebeleid van de Fed momenteel nog niet verkrappend genoeg om tot een economische vertraging te leiden, maar kan een verhoging van 50 basispunten een omslagpunt betekenen.

Brain stelt dat de gemiddelde leenkosten voor bedrijven belangrijk zijn om in de gaten te houden. De gemiddelde Amerikaanse bedrijfsobligatie loopt af in de komende drie jaar en de rente op langer lopende obligaties is een goeie graadmeter voor de herfinancieringskosten hiervan. Deze ligt momenteel hoger dan de rente op de aflopende obligaties wat betekent dat de leenkosten voor bedrijven toenemen. Samen met hogere loon, energie- en inkoopkosten zal dit leiden tot lagere investeringen, terwijl sommige bedrijven niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hoewel dit nu nog niet voor stress zorgt zal het volgens Brain medio 2019 waarschijnlijk tot problemen leiden.

Ook voor consumenten hebben de renteverhogingen van de Fed gevolgen. Hypotheekrentes en autoleningen zijn de belangrijkste graadmeters, aangezien deze de grootste uitgaven vertegenwoordigen. Beide zijn recent gestegen vanaf de zeer lage niveaus waarop ze zich sinds 2011 bevonden. Hogere lonen en volledige werkgelegenheid vertragen de impact hiervan wat maar verdere renteverhogingen voeren de druk op, aldus Brain.

In het scenario waarin de renteverhogingen de reële economie en meer risicovolle beleggingen raken, zal een vlucht naar veilige Amerikaanse staatsobligaties op gang komen. Brain voorziet dan ‘een dramatische val’ van de risicovrije rente.