DWS Outlook: wereldwijde groei over hoogste punt heen, recessie nog niet in zicht

 • Aandelenmarkten wachten wanhopig op oplossing handelsconflict
 • Beleggers in aandelen moeten balans vinden tussen groei- en waarde-aandelen
 • 2-jaars Amerikaanse Treasuries aantrekkelijk
 • Goud belangrijk voor diversificatie multi-asset portefeuille

  DWS verwacht dat de groei van de wereldeconomie in 2019 zal vertragen, maar er komt geen economische neergang of recessie. “De groei heeft in 2018 het hoogste punt bereikt, toch blijven de fundamentele data solide”, zegt Stefan Kreuzkamp, beleggingsstrateeg bij vermogensbeheerder DWS. Hij verwacht een groei van 3,6% voor de wereldeconomie, 1,6% voor de eurozone en 2,4% voor de Verenigde Staten. De Chinese economie groeit in 2019 vermoedelijk met 6%.

  De huidige economische groeicyclus is nu tien jaar oud, en die kan volgens DWS nog een tijdje standhouden. Toch wordt de bull markt door een groot aantal risico’s bedreigd. Brexit is een van de belangrijkste risico’s, omdat er bijvoorbeeld nog 759 verdragen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk moeten worden heronderhandeld. Ook het Italiaanse begrotingsbeleid en de zeer hoge schuldenberg van Chinese ondernemingen, die nu 160% van het bbp bedraagt, zijn belangrijke risico’s. Maar de grootste zorg is het handelsconflict tussen de VS en China. “De markten staan momenteel in het teken van dit conflict en de recente koersdalingen laten zien hoe wanhopig de markten wachten op een oplossing”, aldus Kreuzkamp.

  Wat het monetaire beleid van centrale banken betreft, verwacht de strateeg een renteverhoging van de Federal Reserve in december. In 2019 zal de Amerikaanse centrale bank de rente nog drie keer verhogen. De Europese Centrale Bank zal de depositorente maar éénmaal verhogen, met 15 tot 20 basispunten, en de belangrijkste herfinancieringsrente zal pas in 2020 worden opgehoogd.

  De correlatie tussen beleggingscategorieën zoals aandelen of obligaties zal de komende jaren afnemen. Dit jaar heeft 89% van de beleggingscategorieën in Amerikaanse dollars een negatief rendement laten zien, terwijl dat in 2017 maar voor 1% van de beleggingscategorieën het geval was. “De extreme correlaties zullen niet meer voorkomen en dit heeft een positief effect op gediversifieerde portefeuilles.” Kreuzkamp verwacht dat de Duitse DAX -index naar 12.200 punten stijgt.

  Goede omstandigheden voor groeiaandelen

  De bedrijfsresultaten wereldwijd nemen in 2019 met circa 5% toe, zo verwacht Petra Pflaum, hoofd aandelen bij DWS voor de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). “Dit moet genoeg zijn om een revaluatie van de markten te voorkomen. De omstandigheden voor groeiaandelen zijn goed in 2019, maar waarde-aandelen zijn ook aantrekkelijk geprijsd en dividenden zullen komend jaar stijgen met gemiddeld 5% tot 7%”, aldus Pflaum.

  Zij adviseert beleggers om de zogenaamde Barbell-strategie toe te passen en een balans te vinden tussen groei- en waarde-aandelen. In het positieve scenario, zonder escalerende conflicten, kunnen beleggers dan kiezen voor relatief meer aandelen uit komende landen, van softwareproducenten en cyclische aandelen. In een meer negatief scenario adviseert zij Amerikaanse aandelen, consumentengoederen-beursfondsen en andere meer defensieve aandelen.

  Belegger moet staatspapier uit Italië, Spanje en Portugal mijden

  Bill Chepolis, hoofd obligaties voor de EMEA-regio, stelt dat het “voor elke obligatiebelegger als muziek in de oren klinkt als de economische groei zijn hoogtepunt heeft bereikt. ”Centrale banken kunnen hun rentes onveranderd laten of zelfs verlagen wat uiteindelijk goed is voor obligatiekoersen, aldus Chepolis. “We houden scherp in de gaten hoe de ECB komend jaar omgaat met de afbouw van de kwantitatieve versoepeling. Toen de Fed dit proces afrondde, was er stress in de opkomende markten.” Chepolis adviseert om de Italiaanse, Spaanse en Portugese staatsobligaties voorlopig te mijden. “Er is eerst meer duidelijkheid nodig over de situatie in Italië. Het Portugese en Spaanse schuldpapier heeft niet zoveel ingeboet als het Italiaanse, maar er komt maar geen einde aan de onzekerheid rond het Italiaanse begrotingstekort en dat kan ook voor deze landen een probleem worden.”

  Volgens Chepolis is de 2-jaars Amerikaanse Treasury zeer aantrekkelijk. Dit papier biedt een rente die vrijwel gelijk is aan de 10-jaars obligatie, maar met de helft van de volatiliteit. Obligaties uit opkomende markten moeten een onderdeel blijven van de portefeuille, maar kunnen ook het komende jaar voor nervositeit zorgen onder beleggers. Bedrijfsobligaties in Azië bieden momenteel de beste risico-gecorrigeerde rendementen en 77% van deze obligaties hebben een investment grade beoordeling.

  De volatiliteit neemt in 2019 verder toe en de intensiteit van de schommelingen van de S&P 500 stijgt tot rond 15%, verwacht Klaus Kaldemorgen, senior strateeg multi-asset van het fonds DWS Concept Kaldemorgen. Dit heeft als gevolg dat goud belangrijk wordt om muilti-asset fondsen gediversifieerder te maken. “ Goud is niet alleen geschikt als hedgemiddel tegen een crisis, voor eurobeleggers is de volatiliteit veel lager dan voor dollarbeleggers. De toenemende onzekerheden voor 2019 maken ten slotte dat het belang van aandelen in de multi-asset portefeuilles zal afnemen.”