Invesco Outlook 2019: Drie redenen waarom hogere rente high yield niet schaadt

Stijgende rentes hoeven niet slecht te zijn voor high yield-obligaties. Dat stelt Rob Waldner, Chief Strategist vastrentende waarden bij vermogensbeheerder Invesco . In zijn outlook 2019 geeft hij drie redenen:

  • ormaliter stijgt de rente in tijden van economische groei. Die voorspoed betekent hogere winsten, waardoor bedrijven beter in staat zijn aan hun rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen.
  • Een deel van de high yield-obligaties kan vervroegd worden afgelost. Als de rente stijgt zullen veel emittenten bestaande leningen eerder aflossen om met het afsluiten van een nieuwe lening langer te kunnen profiteren van de huidige (lagere) rente. Er wordt dan (meestal) een boete betaald aan de houders van de vroegtijdig afgeloste obligaties, hetgeen bijdraagt aan hun rendement.
  • De looptijd van high yield-obligaties is korter dan die van de meer kredietwaardige investment grade-obligaties (waardoor de koers ook minder reageert op een stijgende rente).

    De geschiedenis leert dat recessies slecht zijn voor high yield-obligaties. Waldner: “We zien geen directe reden tot zorg gezien de gezondheid van de Amerikaanse economie, het beheerste tempo waarin de Fed het beleid verkrapt en de robuustheid van veel bedrijven die deze schuld uitgeven.”

    Bedrijven genereren genoeg vrije kasstromen om de schulden terug te dringen, aldus Waldner, hetgeen resulteert in een lager niveau aan wanbetalingen. “High yield doet het goed in tijden van gematigde groei.” In Europa is de trend van ‘de-leveraging’ overigens sterker dan in de VS, hetgeen in combinatie met een conservatief kasbeleid positief is voor obligatiehouders. Invesco maakt zich het meeste zorgen over de politieke onzekerheid in de regio (Brexit en de Italiaanse begrotingsperikelen). De huidige – lage – waardering van Britse bedrijfobligaties biedt kansen voor beleggers, aldus Waldner, vooral waar het gaat om bedrijven die minder last hebben van de Brexit dankzij een sterke internationale aanwezigheid.