Invesco outlook 2019: Groeiverwachting Japan niet verstoord

De wereldwijde onzekerheden zullen de Japanse economie niet laten ontsporen. Het land ligt op schema om ook in 2019 verder te groeien. Dat concludeert Daiji Ozawa, Chief Investment Officer aandelen Azië en Japan bij vermogensbeheer Invesco .

Ozawa geeft daarvoor drie redenen, die volgens hem nog onvoldoende door beleggers worden gezien.

  • Abenomics, het stimuleringsbeleid van de Japanse premier Shinzo Abe, fungeert als een bodem onder de economische groei. Abe zit nog steeds stevig in het zadel en is op weg de langst zittende premier in de Japanse geschiedenis te worden. Een risico voor de Japanse economie vormt de btw-verhoging op consumptiegoederen van 8 naar 10% in oktober 2019. Een belastingverhoging in 2014 zorgde voor minder koopkracht bij huishoudens, maar premier Abe wil nu tegelijkertijd de economie stimuleren om de impact van de verhoging te verzachten. Ook de Bank of Japan blijft trouw aan het soepele monetaire beleid.
  • Japanse bedrijven beschikken over veel kasgeld en plannen investeringen, onder meer in automatisering in verband met het tekort aan arbeidskrachten. Datzelfde tekort drijft ook de lonen op, waardoor huishoudens meer kunnen uitgeven. Consumptie en investeringen zijn de pijlers onder de recente groei van het bbp, en versterken elkaar.
  • Een ander speerpunt waarmee Abe vooruitgang boekt, is de hervorming van de manier waarop ondernemingen worden bestuurd (Corporate Governance Reform). Beursgenoteerde bedrijven moeten aan strengere eisen voldoen met betrekking tot deelnemingen in andere bedrijven, en duidelijke communiceren over hun strategie. Naar verwachting zullen deze nieuwe regels leiden tot meer overnames en desinvesteringen waardoor het Japanse bedrijfsleven efficiënter gaat opereren. Het rendement op eigen vermogen is hierdoor al verbeterd, maar er is – in vergelijking met de wereldwijde standaard - nog ruimte voor verbetering.

    Een derde reden voor een sterke Japanse groei is de stijgende productiviteit. Door kortere werktijden, het invoeren van flexibele werkmethoden en door het gat tussen vaste werknemers en uitzendkrachten te dichten, was de groei van de Japanse productiviteit tussen 2012 en 2016 het hoogst van alle G7-landen, zo becijferde de OESO. De Japanse regering heeft daarnaast toegezegd buitenlandse arbeiders te accepteren in de regio's die te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten, zoals (land)bouw en de zorg.

    “Dergelijke positieve trends moeten nog allemaal in aandelenwaarderingen worden verwerkt, maar we denken dat dit mogelijkheden biedt om weer strategische posities in Japan op te bouwen”, aldus Ozawa.