Wordt het in 2019 tijd voor een sectorrotatie in aandelen?

Door Christian Schmitt, Senior Portfolio Manager, Ethenea Independent Investors

Christianschmitt
Çhristian Schmitt

In 2018 keerde de volatiliteit op de aandelenmarkten terug. Dit is iets waarmee we in de toekomst moeten leven. De factoren die op de markt wegen (Brexit, de Italiaanse begroting, de handelsoorlog, een piek in de groeicijfers, kwantitatieve verkrapping) en de ondersteunende factoren (aanhoudende groei van de winst, een intacte economie, een lage rente, mogelijk meer fiscale stimulans) zijn ongeveer in evenwicht. Daarom hebben zowel de optimisten als de pessimisten voldoende argumenten om hun respectieve standpunten te rechtvaardigen. Na de correcties in oktober en november zijn de waarderingen genormaliseerd en in Europa en Azië bereiken ze in sommige gevallen de lagere niveaus die we in het verleden hebben gezien. De waarderingen zullen echter geen significante steun bieden voor aandelen zolang de onzekerheden blijven toenemen. De belangrijkste katalysatoren voor het herstel van een positievere stemming op de aandelenmarkten zijn gevarieerd. In de VS kwam de grootste druk in de eerste plaats van de stijging van de rente en, meer recentelijk, van de angst voor een economische vertraging.

Als de signalen voor een versoepeling van het monetaire beleid in de VS de komende maanden toenemen, zou dit Wall Street een positieve impuls moeten geven. De Aziatische aandelenmarkten, vooral China, lijden onder de handelsoorlog met de VS. Als er een akkoord wordt bereikt, zijn er weinig redenen waarom de aandelenmarkten in Azië niet zouden moeten aantrekken.

Tot slot moet Europa een compromis vinden met Groot-Brittannië en Italië, en dan moeten we ook hier meer vertrouwen zien. Het is duidelijk dat de drie grootste economische regio's ter wereld allemaal met problemen zitten. In vergelijking met de financiële crisis van tien jaar geleden of de dot-com-crash van maart 2000 zijn de huidige problemen meer politiek dan economisch van aard. Veel van deze onzekerheden komen voort uit de machtspolitiek van populistische individuen of staten die hun macht tonen en hun grenzen aftasten. Als men erin slaagt deze praktijken in te dammen, dan geloven wij dat er een oplossing voor de problemen zal zijn. Het is daarom niet het moment om te pessimistisch te worden over de beurs in 2019.

Defensievere keuzes

Momenteel gaat er veel aandacht naar een potentiële sectorrotatie in de aandelenmarkten. Met name de Amerikaanse technologiesector presteert al een tiental jaren sterk, maar liet de afgelopen maanden tekenen van zwakte zien. Naar onze mening was dit grotendeels te wijten aan een al te euforisch marktsentiment in de aanloop naar 2018 en aan een aantal te hoge waarderingen. Deze situatie is in de tweede helft van 2018 gezonder geworden en de sterke structurele groei van de technologiesector is vrij krachtig. Daarom verwachten we geen significante underperformance van de Amerikaanse technologieaandelen in 2019. Aan de andere kant is het duidelijk tijd om defensiever te worden in een aandelenportefeuille. De enorme outperformance van de cyclische aandelen sinds medio 2016 eindigde in februari 2018. Sindsdien hebben cyclische aandelen het behoorlijk slecht gedaan in vergelijking met defensieve aandelen. Aangezien we ons echter in een late fase van de economische cyclus bevinden, zal het mettertijd voor cyclische aandelen moeilijker worden om de aandacht te trekken van beleggers.

Binnen de meer defensieve sectoren - o.a. producenten en distributeurs van voedingsmiddelen en dranken, producenten van niet-duurzame huishoudproducten en gezondheidszorgbedrijven - vinden we nog steeds zeer aantrekkelijke namen. Dus misschien is dit wel de juiste plek om een tijdje te verblijven. We zijn niet zo positief over nutsbedrijven en telecommunicatie, die gewoonlijk aan deze groep worden toegevoegd, omdat velen van hen aanzienlijke schulden hebben. Tot slot is het altijd de moeite waard om op zoek te gaan naar bedrijven van hoge kwaliteit tegen een billijke prijs. Op middellange termijn bieden ze een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding. En de beleggers zijn dan ook minder afhankelijk van de toekomstige economische ontwikkeling en verwachtingen dan bij bepaalde andere sectoren.