Wallonië verantwoordelijk voor daling Belgische werkloosheid

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in België 459.316 werklozen geteld. Dat betekende een daling met 0,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA). Opgemerkt wordt dat de daling uitsluitend te danken is aan Wallonië, waar een terugval met 2,1 procent tot 199.556 werklozen werden geregistreerd.

In Vlaanderen moest daarentegen een verdere toename met 2,4 procent tot 178.641 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden worden gemeld. Ook in Brussel was er sprake met een aangroei van 1,4 procent tot 81.119 werklozen.

Uit de cijfers van de rijksdienst blijkt ook dat bij de mannelijke werkloosheid een stijging met 0,8 procent werd opgetekend, terwijl bij de vrouwen een daling met 1,5 procent kon worden gemeld. In de leeftijdsgroep tot vijfentwintig jaar is er sprake van een daling met 10,5 procent. Bij de vijftigplussers is er wel een stijging met 7 procent, maar dat is vooral te wijten aan een reglementaire wijziging.

Bron: Express.be