Verzekeraars verwachten fors lager beleggingsrendement vanwege toenemende risico’s

Verzekeraars uit alle delen van de wereld verwachten aanzienlijk lagere beleggingsrendementen als gevolg van de toenemende volatiliteit op de aandelenmarkten en andere risico’s, zo blijkt uit de Schroders Institutional Investor Study 2018, “Focus op verzekering”.

Volgens de uitkomsten van het onderzoek* – een enquête onder 157 verzekeringsmaatschappijen met in totaal USD 10 biljoen belegd vermogen – verwacht twee vijfde (40%) van hen de komende vijf jaar een gemiddeld jaarlijkse rendement van minder dan 5% te behalen; een jaar geleden was dit nog 22%.

Ook hun vertrouwen dat het gewenste rendement wordt behaald, is gedaald: van 61% naar iets meer dan de helft, 54%. Tegelijkertijd houden verzekeraars beleggingen gemiddeld minder lang in hun portefeuille: het percentage verzekeraars dat beleggingen een volledige cyclus aanhoudt, is gezakt van 14% naar 10%.

Tegelijk is de portefeuille-omzet gestegen: verzekeraars verkopen jaarlijks gemiddeld 19% van hun portefeuille, tegen 13% vorig jaar.

Beleggingsrendementen

Paul Forshaw, Global Head of Insurance Asset Management, Schroders: “De afgelopen jaren is het wereldwijde marktaandeel sterk gegroeid maar uit dit onderzoek blijkt dat de verzekeraars nu voorzichtig beginnen te worden, wat kan betekenen dat er een einde komt aan deze trend.

De verzekeraars die aan het onderzoek meededen, zoeken steeds meer naar op maat gemaakte oplossingen voor risicobeheer en voegen private assets toe om het gewenste rendement te realiseren met een aanvaardbaar risico. Daarnaast vinden verzekeraars duurzaamheid een steeds belangrijker aspect van hun beleggingsportefeuille. Het onderzoek bevestigt hoe belangrijk het is dat vermogensbeheerders een verzekeringsspecifieke beleggingsexpertise hebben. Alleen zo kunnen ze de actief beheerde maatoplossingen aanbieden die nodig zijn om de steeds complexere doelen van verzekeraars mogelijk te maken.”

Politieke onzekerheid en wereldwijde gebeurtenissen worden door 26% van de verzekeraars genoemd als meest bedreigende factor voor het rendement van hun portefeuille; 25% noemt hogere rentes en 23% een wereldwijde economische vertraging. Als het specifiek over de beleggingsmarkt gaat, noemen verzekeraars de volatiliteit op de aandelenmarkten, het renterisico en niet afgeloste schulden als belangrijkste risico’s. Beleggingsoplossingen die een beter risicobeheer mogelijk maken zijn de innovatie die de meeste verzekeringsmaatschappijen (62%) de komende 12 maanden het liefst zouden zien.

Ze verwachten hun beleggingen in private assets de komende 12 maanden te verhogen van 9% naar 11%, vooral ingegeven door het streven naar meer rendement, een grotere spreiding en beter risicobeheer. Bijna drie kwart van het vermogen van verzekeraars (73%) wordt momenteel actief beheerd, zo bleek uit het onderzoek. Verder verwacht 73% van de verzekeraars dat duurzaam beleggen een belangrijker rol gaat spelen, wat aansluit bij een bredere beweging in de beleggingswereld; verzekeraars hechten nu meer belang aan het duurzaamheidsaspect van hun beleggingen dan een jaar geleden.