Legg Mason verwacht dat opkomende markten gaan inlopen

De filialen van Legg Mason verwachten voor 2019 een tragere groei, krappere liquiditeit en hogere volatiliteit. Toch zien de meesten redenen om optimistisch te zijn over bepaalde opportuniteiten.

De beleggingsfilialen van Legg Mason koesteren hun onafhankelijkheid, waardoor ze perspectieven kunnen bieden die hen onderscheiden van andere actieve vermogensbeheerders. Ze zijn het vaak – niet altijd – met elkaar eens, maar hun afzonderlijke vooruitzichten voor volgend jaar bieden beleggers hoe dan ook een schat aan inzichten.

Vastrentende markt


Western Asset Management: opkomende markten zijn de meest ondergewaardeerde activaklasse.

Volgens Western zijn opkomende markten zijn de meest ondergewaardeerde activaklasse. Ondanks belangrijke positieve factoren in de sector (een opmerkelijk gematigde inflatie en veerkrachtige staats- en bedrijfsbalansen) ging de hele activaklasse er in 2018 op achteruit door een extreem marktpessimisme. Meer zelfs, de indexrentespreads tussen obligaties van opkomende markten en ontwikkelde markten zijn bijna zo ruim als in 2008 en 2016. De valutaniveaus liggen 35% lager dan slechts vijf jaar geleden, en het verschil tussen het reële rendement van obligaties uit opkomende markten en dat uit ontwikkelde markten is het grootst in vijftien jaar. Hoewel het moeilijk blijft om het risicosentiment te verbeteren, zouden opkomende markten de grootste winnaars zijn bij enige afname van de wereldwijde risico’s.

Brandywine Global: de spread tussen obligaties van ontwikkelde en opkomende markten zal kleiner worden.

Brandywine Global is ook van mening dat de inflatieverwachtingen die zijn verwerkt in obligaties van opkomende markten te hoog zijn ten opzichte van de reële inflatiecijfers, terwijl de verwachtingen voor de ontwikkelde wereld laag liggen. Een aanpassing van de inflatieverwachtingen zou deze spread in 2019 volgens hen doen krimpen.

Aandelenmarkten


Clearbridge Investments: de markten zijn te pessimistisch geworden over de winstgroei voor 2019.

Volgens ClearBridge zal de Amerikaanse groei worden afgeremd, omdat deze vooral nog gevoed werd door de belastingverlagingen van 2017. Maar ze vinden ook dat de markten te pessimistisch zijn geworden over de winstgroei voor 2019. De rentes zullen blijven stijgen, zij het aan een gematigd tempo, en de Fed blijft zijn balans inkrimpen. Toch gelooft ClearBridge ook dat de aandelenmarkten het goed zullen doen. Zo verwachten ze dat sterke kasstromen en sterke terugkopen aandelen zullen ondersteunen, en dat kwaliteitsaandelen in 2019 het beter dan de benchmark zullen doen. Door belastingteruggaven zullen de consumenten in 2019 60 miljard dollar extra kunnen uitgeven. Het verdeelde Congres zou tot een akkoord kunnen komen dat leidt tot een stijging van de infrastructuuruitgaven.

Martin Currie: de activaklasse van opkomende markten vertegenwoordigt nog steeds een goede waarde.

Wereldwijde vermogensbeheerder Martin Currie voorspelt een aanhoudende volatiliteit en een kans op een langdurige opwaartse trend. Daarnaast geloven ze dat het risico bestaat dat de wereldwijde handelsoorlog die begon in 2018 nog erger zal worden in 2019, wat zou leiden tot een slechte soort inflatiedruk – de geregulariseerde soort. In Europa zal er bezorgdheid heersen op de markten door onzekerheid over de brexit (meer bepaald over hoe het finale ‘scheidingsakkoord’ eruit zal zien) en de Italiaanse staatsschuld. Door de verzwakking van het economische momentum in de EU, China en de VS zal ook het beleid van centrale banken een belangrijk aandachtspunt blijven. Op de markt neemt bovendien de angst voor een recessie toe, wat waarschijnlijk voor nog meer volatiliteit zal zorgen in 2019. De activaklasse van opkomende markten vertegenwoordigt nog steeds een goede waarde voor een internationale allocatie van aandelen.

Royce & Associates: een verschuiving naar cyclische smallcapaandelen komt er mogelijk aan.

Royce denkt niet dat er een recessie op komst is. De bedrijfswinsten zijn nog steeds gezond en de vraag en het vertrouwen van de consumenten blijft hoog. Maar zelfs met een sterke Amerikaanse economie zijn er afwijkingen. In de smallcapindex zitten veel bedrijven waar geen geld verdiend wordt: zo'n 36% van de bedrijven in de Russell 2000 maken geen winst. Tot en met 31 augustus stegen de rendementen van deze niet-verdienende smallcaps met 23%, terwijl de winstgevende bedrijven er maar met 13% op vooruitgingen. De smallcapstrategieën van Royce neigen naar cyclische (winstgevende) aandelen in sectoren zoals industrie, informatietechnologie, financiën, duurzame consumptiegoederen en materialen. Deze domeinen hinkten de voorbije twee jaar achterop.

RARE Infrastructure: infrastructuuraandelen zijn een essentiële factor voor een verhoogde blootstelling aan aandelen.

Dé vraag die RARE Infrastructure zich moet stellen, is of het misschien niet tijd is voor een defensievere aanpak. Maar de Amerikaanse economie is goed op stoom. President Trump en de Democraten kwamen tot een akkoord over fiscale stimuli met de nadruk op infrastructuur. Het zou voorbarig zijn om de blootstelling aan aandelen op dit moment te drastisch te verlagen. Een verhoogde blootstelling aan defensieve aandelen is aan de orde en op dat vlak zijn infrastructuuraandelen een uitstekende keuze.

QS Investors: defensieve aandelenstrategieën, aandelen met hogere dividenden en een sterke winst/rendabiliteit.

Kwantitatieve multi-asset vermogensbeheerder QS Investors voorspelt woelige tijden voor de markten. Een allocatie in defensieve aandelenstrategieën met posities in aandelen met een lagere prijsvolatiliteit, hogere dividenden en een sterke winst/rendabiliteit kan bijdragen aan een unieke winststroom met mogelijk betere risicogewogen rendementen dan de algemene aandelenmarkt.

Vastgoed

Clarion Partners: een voorkeur voor industriële gebouwen, stedelijke meergezinswoningen en kantoorgebouwen in zakenkwartieren. Vastgoedexpert Clarion Partners richt zijn aandacht op een potentiële uitbreiding van de activiteiten. Commerciële vastgoedinvesteerders verkiezen een trage, gestage groei: de vraag naar commercieel vastgoed is groot, maar niet zo groot dat ze excessieve kredietverlening en nieuwe speculatieve ontwikkeling zou stimuleren. De sector blijft aantrekkelijk voor wereldwijde investeerders die laat in deze cyclus op zoek zijn naar inkomsten en lage volatiliteit. De kortetermijnstrategie van Clarion Partners richt zich op industriële gebouwen, stedelijke meergezinswoningen en kantoorgebouwen in zakenkwartieren. De nadruk ligt hierbij op selectieve waardevolle kansen, met name op de beste secundaire markten en voorname randstedelijke deelmarkten buiten de grote markten.

Clarion Partners is voorzichtig optimistisch over de vooruitzichten voor 2019 wat de commerciële vastgoedmarkt in Amerika betreft. De bedrijfscyclus zal wellicht worden uitgebreid door groeibevorderende beleidsinitiatieven. De Amerikaanse vastgoedfundamenten zouden gezond moeten blijven. De groei van het vergelijkbare nettobedrijfsresultaat blijft sterk en ligt met 3% ruim boven het langetermijngemiddelde. Stabiele caprentes, een sterke groei van het nettobedrijfsresultaat en winstgevende financiering zullen bijdragen aan een aantrekkelijk totaalrendement. Met een bezettingsgraad van zo’n 90-95% op de meeste Amerikaanse markten zullen er mogelijkheden zijn om waarde te creëren met gedisciplineerde, actieve beleggingsstrategieën.

Alternatieve beleggingen


EnTrust Permal geeft de voorkeur aan waardestrategieën, opkomende markten, large caps en kwaliteit.

Wereldwijde beheerder van alternatieve beleggingen EnTrust Permal verwacht dat beleggers in 2019 op talloze risico’s zullen stuiten. Met dit vooruitzicht geeft EnTrust Permal in het algemeen de voorkeur aan waarde- boven groeistrategieën en aan opkomende boven ontwikkelde markten. Ze verwachten dat large caps beter zullen presteren dan small caps en dat kwaliteit het ook goed zal doen als factor. Het klimaat voor actief beheer is ook heel sterk verbeterd. De verschuiving van kwantitatieve versoepeling naar kwantitatieve verkrapping zal een effect hebben op de liquiditeit, de risicopremies doen stijgen en de bedrijfsprestaties beïnvloeden. Het gevolg: een grotere prijsspreiding van de aandelen.