Schroders verwacht minder winst VS bedrijven

De winstgroei van Amerikaanse bedrijven zal in 2019 fors lager uitvallen dan in 2018, maar de meer uitdagende marktomstandigheden bieden juist kansen voor stockpickers, verwachten Robert Kaynor en Frank Thorman, specialisten in Amerikaanse aandelen bij Schroders.

Hoofdpunten uit de Outlook 2019 - US equities:

 • De Amerikaanse economie heeft in 2018 beter gepresteerd dan andere ontwikkelde markten. De verwachting is dat deze redelijk stabiel zal blijven in 2019.
 • De winstgroei van Amerikaanse bedrijven zal afnemen, veroorzaakt door hogere rente en looninflatie.
 • De combinatie van vertragende winstgroei en druk op de kosten levert ideale omstandigheden op voor actieve beleggers.

  Robert Kaynor verwacht dat de Amerikaanse economie in 2019 een stabiele groei zal vertonen. Maar de hogere rente en aantrekkende inflatie zal de winstgroei onder druk zetten. Bedrijven met een gebrek aan prijszettingskracht, die minder in staat zijn om de hogere kosten door te berekenen, krijgen te kampen met de hogere loonkosten. De effecten van de belastinghervormingen en de stimulans die van hogere overheidsbestedingen uitging ebben in 2019 weg.

  Als gevolg hiervan meent Kaynor dat de vroege schattingen voor de winstgroei in 2019 waarschijnlijk te optimistisch zijn. Mits beleggers zich bewust zijn van hun blootstelling aan deze factoren, verwacht hij dat het beleggingsklimaat volgend jaar gunstige kansen kan bieden voor actieve beleggers.

  Kaynor verwacht dat groeiaandelen die het best presteren bij een sterke economie het ook in 2019 goed blijven doen, mede gezien de druk op de winstgroei. De schuldniveaus bij Amerikaanse bedrijven is hoog, met name bij small en midcaps. Bedrijfswinsten zijn volatiel, maar de schuld niet. Als de winst afneemt en de rente stijgt, dan wordt de schuldenlast zwaarder. Met name bij small caps staat zo’n 40% van de schuld uit tegen een variabele rente (17% bij large caps) en dat kan problemen opleveren in dit soort marktomstandigheden. Kaynor focust dan ook op bedrijven met minder blootstelling aan variabele rente.

  Terugval in winstgroei

  Thorman verwacht voor bedrijven uit de S&P500 9% winst per aandeel in 2019 . En zelfs die verwachtingen kunnen weleens te optimistisch zijn. Aantrekkelijke rendementen zijn te vinden door selectieve aandelenselectie, met een nadruk op bedrijven met prijszettingskracht.

  Het economisch herstel is al langer op weg, de Fed verhoogt de rente om inflatie te beteugelen. Het roept de vraag op wanneer een nieuwe recessie zich aandient. De specialisten van Schroders kunnen dat niet zeggen, maar 2020 lijkt hen niet waarschijnlijk. De markt moet ondertussen wel de werkelijkheid van afnemende winstgroei, aanhoudende inflatoire druk en minder marktvriendelijk begrotingsbeleid, verteren.