UBS AM: Gunstig instapmoment voor obligaties uit opkomende landen

De huidige yields bieden een aantrekkelijk instapmoment voor obligaties uit de opkomende landen, al is het wel voor de belegger met een langetermijnperspectief. De fundamentele kerncijfers blijven gunstig, ondanks de tegenwind op korte tot middellange termijn. Dat zegt Federico Kaune, Head of Emerging Markets Fixed Income bij UBS Asset Management (UBS AM).

“De Chinese regering heeft nieuwe investeringen en hogere uitgaven aangekondigd die de groei van de vraag naar obligaties wellicht zullen stimuleren, maar dit brengt wel het risico dat de reeds hoge schuldniveaus in China nog verder stijgen.”

“De oplopende handelsspanningen tussen de VS en China kunnen misschien een schaduw werpen op de economische vooruitzichten voor de opkomende markten. Maar het sentiment ten aanzien van het handelsbeleid is nu al extreem negatief.”

“Aan de aanbodzijde op de obligatiemarkt verwachten we een beheersbare stijging van de netto uitgifte van bedrijfsobligaties. Het aanbod uit China ligt onder de verwachtingen en zal wellicht laag blijven zolang de spanningen tussen de VS en China aanhouden.” “Anderzijds blijft voorzichtigheid geboden in landen zoals Turkije, waar we een aanhoudende volatiliteit, een verdere vertraging van de economie en een blijvende druk op de financiële instellingen en de emittenten op de binnenlandse markt verwachten. Selectief zijn blijft dus de boodschap.”

Volatiliteit biedt kansen

Het lijdt geen twijfel dat de beleggers in schuld van de opkomende markten op korte tot middellange termijn tegenwind mogen verwachten. Het heterogene tempo van de wereldwijde groei, het krappere monetaire beleid en land-specifieke problemen zullen wellicht druk blijven uitoefenen op het beleggerssentiment.

Toch menen wij dat een aantal negatieve factoren voor obligaties uit opkomende landen de komende maanden zal anemen. Ondanks de negatieve berichtgeving blijven de fundamentele kerncijfers voor deze obligaties per saldo gunstig, en de bedrijfsfundamentals wijzen op betere groeivooruitzichten op lange termijn. Voor langetermijnbeleggers lijken de huidige rendementen een aantrekkelijk instappunt.

De recente volatiliteit van de obligaties uit opkomende landen kan door een aantal factoren worden verklaard: de vertragende en geografisch ongelijk verdeelde wereldwijde groei, de toenemende onzekerheid over de geopolitieke factoren en de handel en de zwakke beleidsreactie op de financiële druk in landen als Turkije en Argentinië. Door de toegenomen volatiliteit van de bedrijfsobligaties, staatsobligaties en valuta van opkomende markten, en gezien de beperkte liquiditeit en de aanhoudende kapitaaluitstromen, dalen de koersen van de obligaties van de opkomende markten.

Ook de politieke onzekerheid in Brazilië, de steeds sterkere Amerikaanse dollar, de dreiging van sancties tegen Rusland en de potentiële onteigeningen in Zuid-Afrika hebben een invloed op het beleggerssentiment.

Groei China blijft op niveau

Maar hoewel de wereldwijde groei vertraagd is, blijft de residuele groei boven de trend uitstijgen. Nu de groei buiten de VS stabiliseert, zal de bezorgdheid over de wereldwijde groei of de Amerikaanse dollar volgens ons minder druk uitoefenen op de schuld van de opkomende markten. China heeft inmiddels een aantal beleidsmaatregelen getroffen om de groeivertraging op te vangen, en wij verwachten dat het land in de toekomst betere economische cijfers zal kunnen voorleggen. De Chinese regering heeft nieuwe investeringen en hogere uitgaven aangekondigd die de groei van de vraag wellicht zullen stimuleren, weliswaar met het risico dat de reeds hoge schuldniveaus in China nog verder stijgen.

De oplopende handelsspanningen tussen de VS en China werpen een schaduw op de economische vooruitzichten voor de opkomende markten. Maar het sentiment ten aanzien van het handelsbeleid is nu al extreem negatief. En hoewel het weinig waarschijnlijk lijkt dat het strijdlustige discours tussen de VS en China op korte termijn veel inschikkelijker zal worden, zijn wij globaal van oordeel dat een groot deel van het slechte nieuws al in de prijzen is verrekend. Hoewel de onduidelijkheid blijft bestaan – wordt het handelsdiscours in 2019 positiever of krijgen we hetzelfde verhaal als in 2018? – zijn wij van mening dat de risicobalans naar de positieve kant zal overhellen.

Selectiviteit is geboden

Aan de aanbodzijde verwachten wij een beheersbare stijging van de netto uitgifte van bedrijfsobligaties. Het aanbod uit China ligt onder de verwachtingen en zal wellicht laag blijven zolang de spanningen tussen de VS en China aanhouden.

Anderzijds is voorzichtigheid geboden in landen zoals Turkije, waar wij een aanhoudende volatiliteit, een verdere vertraging van de economie en een blijvende druk op de financiële instellingen en de emittenten op de binnenlandse markt verwachten. Op de huidige markten is selectiviteit de boodschap.

De zwakkere economische activiteit en de nog steeds hoge schuldniveaus in China nopen tot voorzichtigheid. We blijven echter positief over systemisch belangrijke staatsbedrijven in China, vooral ondernemingen in de energiesector en financiële instellingen.

Waarde op de langere termijn

Er is nog waarde te vinden bij staatsobligaties van opkomende markten, waaronder verscheidene hoogrentende landen die waarschijnlijk financiële steun uit verschillende bronnen zullen krijgen. Op korte termijn blijven we voorzichtig wat de soevereine schuld van de opkomende markten betreft, maar op lange termijn zien we ze als een solide belegging. Wij behouden dan ook een blootstelling aan verscheidene hoogrentende landen.

De berichtgeving is nog steeds bepalend voor de risicoappetijt voor de opkomende schuld. Wij blijven de handelsgeschillen en de importheffingen tussen de VS en China aandachtig volgen, evenals de aanhoudende stress in Argentinië na de noodlening van het IMF, de bijkomende sancties tegen Rusland, de beleidsreacties in Turkije en het gedrag van de nieuwe regeringen in Mexico en Brazilië later dit jaar.