Amundi: Hogere risicopremies nopen Fed tot pauze in 2019

De Amerikaanse Fed zal zich in 2019 voorzichtiger opstellen dan in 2018. Uiterlijk medio dit jaar zal het proces van renteverhogingen worden stopgezet, zo verwacht Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi. Wel is er het risico dat de centrale bank juist extra hard op de rem trapt om de onafhankelijke positie te verdedigen, in het geval dat president Trump de politieke druk verder opvoert.

Gezien de goed draaiende Amerikaanse economie ligt een voortzetting van de renteverhogingen voor de hand, erkennen Didier Borowski (hoofd macro-economisch onderzoek van Amundi) en Annalisa Usardi (senior econoom). Maar “de stijging van risicopremies betekent in de praktijk een verkrapping van de kredietmarkt die de Fed niet kan negeren”.

Borowski en Usardi benadrukken dat de investment grade-obligaties van de laagste kwaliteit (BBB, het niveau net boven high yield) een recordvolume hebben bereikt en inmiddels goed zijn voor 35% van de markt voor Amerikaanse bedrijfsobligaties. “Een scherpe vertraging van de Amerikaanse groei zou een aantal van deze obligaties snel in de high yield-categorie doen belanden en daarmee leiden tot gedwongen verkopen.” Met als resultaat een verdere rentestijging in zowel het investment grade- als het high yield-segment.

De Amundi-experts betogen dat de omstandigheden op de kredietmarkt dit jaar een sleutelrol gaan spelen in het Amerikaanse monetaire beleid, na de ‘herbalancering’ in 2018. Volgens Borowski en Usardi zal het debat niet zozeer gaan over de evenwichtsrente (die lastig is vast te stellen), maar over de ruimte die bedrijven hebben om hogere financieringskosten op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van investeringen en daarmee toekomstige economische groei.

Politieke druk op de Fed kan dit scenario echter doorkruisen, stelt Borowski. President Trump heeft de recente renteverhogingen openlijk bekritiseerd, volgens de econoom een methode om het beleidsbepalende comité van de Fed (de Federal Open Market Committee) te ‘intimideren’. “Als Donald Trump de druk verder opvoert, dan kan dat de Fed stimuleren om de rente juist verder te verhogen dan het geval zou zijn geweest zonder politieke druk. Dit risico kunnen we niet volledig uitsluiten. Een toename van de politieke bemoeienis kan contraproductief uitpakken voor de prestaties van de Amerikaanse economie.”

Dankzij het stimulerende beleid van Trump moet de Amerikaanse staat fors meer geld lenen, terwijl de Fed volgens plan doorgaat met het verkleinen van de balans. De netto-uitgifte van Amerikaanse staatsobligaties zal dit jaar rond de $1200 miljard bedragen. Valentine Ainouz, strateeg vastrentende waarden van Amundi, voorziet desalniettemin een ‘zeer beperkte’ stijging van de rente op treasuries gezien de grote belangstelling van (internationale) beleggers. Keerzijde is wel dat de geldstromen richting de VS leiden tot een krappere kredietmarkt elders in de wereld.