Amundi: Duurzaam beleggen stuwt rendement sinds 2014

Het jaar 2014 is een ‘kanteljaar’ voor ESG en het effect op beleggingsresultaten. Beleggen op basis van ESG-criteria heeft sinds dat jaar een positief effect op het rendement. Een duurzame belegger leverde in de periode 2010-2013 nog rendement in, maar tussen 2014 en 2017 leverden ESG-beleggingen juist extra inkomsten op.

Dat blijkt uit onderzoek van Amundi, Europa’s grootste vermogensbeheerder en pionier op het gebied van ESG-beleggen. Thierry Roncalli, hoofd Quantitative Research en Vincent Mortier, Group Deputy Chief Investment Officer bij Amundi, onderzochten de impact van milieu-, sociale en governancecriteria (ESG, Environmental, Social, Governance) op portfolioprestaties. Het doel van het onderzoek was om te bepalen of ESG-beleggingen de prestaties van de portefeuille beïnvloedden. De vermogensbeheerder gebruikte data over de periode 2010-2017 om de prestaties van 1700 bedrijven te analyseren.

Roncalli en Mortier vergeleken onder meer een portefeuille die bestaat uit de 20% aandelen die het best presteren op ESG-gebied (Q1) met een portefeuille opgebouwd uit de 20% aandelen met de laagste ESG-score (Q5).

Wat blijkt? In de periode 2010-2013 leverde Q1 in Noord-Amerika een jaarrendement van 14,6%, tegen 17,8% voor Q5. Voor de eurozone was dat respectievelijk 8,6% en 10%. Beleggen in de beste jongetjes van de klas ging dus ten koste van het rendement.

In de periode 2014-2017 is dat precies omgekeerd. In de VS leverde de Q1-portefeuille in deze periode een jaarrendement van 13%, tegen 9,4% voor Q5. In de eurozone was het verschil nog groter: 14,7% voor Q1 tegen 7,5% voor Q5. Beleggers die kiezen voor de ‘best in class’ op ESG-gebied worden daarvoor dus stevig beloond sinds 2014.

Roncalli en Mortier concluderen bovendien dat ESG-criteria bij beleggingen weinig impact hebben op risico’s voor beleggingsportfolio’s, zoals volatiliteit en het verschil tussen pieken en dalen (drawdown). Volgens Amundi wordt de impact van ESG op de portfolioprestaties bepaald door de toenemende vraag van beleggers naar ESG-strategieën, waardoor tevens meer vraag ontstaat naar best-in-class-aandelen, hetgeen leidt tot hogere koersen. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten.

Van de drie ESG-pijlers presteerden milieu in Noord-Amerika en goed bestuur (governance) in de eurozone het sterkst. Vanaf 2015 begon ook de sociale factor aan een inhaalslag wat betreft prestaties. De studie toont verder aan dat de ESG-criteria niet van invloed zijn op alle aandelen, maar doorgaans de best en slechtst presterende aandelen op dit gebied beïnvloeden.