Schroders ziet aantrekkelijke waarderingen in India

Op korte termijn wordt de aandacht van beleggers in India nog opgeëist door politieke beslommeringen en volatiele markten, maar de fundamentals op de lange termijn van deze opkomende economie zijn robuust, stelt Jigar Gandhi, India-specialist bij Schroders. Hij ziet in India aantrekkelijke beleggingskansen voor de lange termijn.

Optimisme over India

Gandhi is optimistisch gestemd over de macro-economische ontwikkelingen in India. De Indiase economie wint aan momentum, aangejaagd door de consumptieve vraag en een hogere bezettingsgraad die waarschijnlijk zal doorwerken in stijgende investeringen. Ook de aard van de Indiase economie die vooral binnenlands is gericht, is in het voordeel van India. het land zou relatief ongedeerd uit de handelsoorlog tussen de VS en China tevoorschijn moeten komen. Daarnaast helpt het dat de inflatie afvlakt, met dank aan dalende grondstoffenprijzen. Vooral de gedaalde olieprijs pakt gunstig uit voor India want het land is een netto olie-importeur. Stabiele inflatie en lagere olieprijzen hebben wat druk van de roepie afgehaald, waardoor de centrale bank van India voorlopig de rente niet hoeft te verhogen. Maar er is een voorbehoud, stelt Gandhi. De olieprijs zal waarschijnlijk volatiel blijven, gezien de toegenomen geopolitieke spanningen en de wanverhouding tussen vraag en aanbod.

Verder is er sprake van voorzichtig, maar zeker herstel in de bankensector, die lang gebukt ging onder veel slechte leningen. Intussen onderneemt de Indiase overheid stappen om het concurrentievermogen en het gemak van zakendoen te verbeteren. Dat heeft ertoe bijgedragen dat de wereldwijde kapitaalstromen India op hun netvlies hebben. Dat alles neemt niet weg dat er volgens Gandhi ook tegenwind is. Hij wijst daarbij op de inflatie van voedselprijzen wat een teken van stress in de landbouwsector is. Grote verhogingen van de minimumsteunprijzen voor landbouwproducten hebben niet veel effect gehad. Landbouwkredieten staan onder druk door de disruptie in de niet-bancaire financiële sector. De kans bestaat dat in aanloop naar de algemene verkiezingen in april-mei de overheid kiest voor het bewandelen van de populistische weg en de uitgaven fors verhoogt met alle met de budgettaire risico’s van dien.

Wat betekent dit voor de Indiase markten in 2019?

Gandhi meent dat kwaliteitsbedrijven, die vorig jaar op de aandelenmarkt de beste prestaties leverden, in 2019 robuust zullen presteren. Hij verwacht dat de markt steeds kritischer wordt en dat kwaliteitsbedrijven, ondanks het marktsentiment op korte termijn, steeds beter zullen presteren. Daarom blijft Schroders zich richten op fundamenteel gezonde aandelen van bedrijven met een sterke winstgroei en niche businessmodellen. Dit jaar zal ook beter uitpakken voor vastrentende waarden in India, denkt Gandhi, gezien de lagere olieprijzen en de stabielere macro-economische omstandigheden en afnemende druk op de liquiditeit. Er zijn echter neerwaartse risico's aan de horizon. De begroting zou een tekort kunnen blijven vormen, gezien de lager dan verwachte indirecte belastinginkomsten en de gematigde groei van de niet-fiscale ontvangsten. Een onzekerheid op korte termijn kan een eventuele wijziging van het monetaire beleid zijn.

Gandhi schat het risico op financiële instabiliteit laag in. De centrale bank zal dan de focus houden op inflatie en in dat geval lijken grote beleidswijzigingen niet waarschijnlijk. Al met al is India een aantrekkelijke markt binnen de opkomende markten. Het blijft een van de snelstgroeiende economieën. De hoge reële rente en stabiele munt maken het land aantrekkelijk voor buitenlands kapitaal.

Op lange termijn is India een aantrekkelijke beleggingsoptie

Maar het meest aantrekkelijke argument om te beleggen in India is het langetermijnpotentieel. De regering heeft belangrijke hervormingen doorgevoerd, zij het dat het hervormingsproces traag verloopt. Deze hervormingen omvatten de bestrijding van corruptie, invoering van een goederen- en dienstenbelasting en een faillissementswetgeving, regelgeving rond onroerend goed, evenals grondaankoop- en arbeidswetten.

Conclusie

India is een aantrekkelijke beleggingsoptie voor de lange termijn. Beleggers kunnen op korte termijn afgeschrikt worden door volatiele markten, maar Gandhi is overtuigd van de gunstige vooruitzichten voor India op de lange termijn.