T. Rowe Price: Kansen door het einde van de uitzonderlijke groei in de VS

Door Arif Husain, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Global Dynamic Bond Fund

Na een spectaculair jaar waarin de Amerikaanse economie aanzienlijk sneller groeide dan die van de meeste andere ontwikkelde markten, staat 2019 waarschijnlijk in het teken van een vertraging waardoor de groei van ‘s werelds grootste economie terugvalt naar zijn langetermijngemiddelde. Omdat het effect van de begrotingsstimulering afneemt en de onzekerheid rond de importtarieven aanhoudt, wordt het groeiverschil tussen de VS en andere ontwikkelde markten kleiner. Dit zal aanzienlijke gevolgen voor de wereldwijde markten hebben.

Eén gevolg van de afkoeling in de VS is waarschijnlijk dat de Federal Reserve zijn beleid minder snel verkrapt. Hier houden de markten al rekening mee, want ze hebben voor 2019 maar één renteverhoging ingeprijsd in plaats van de twee stappen in de dot plots die de Fed die in december publiceerde. Minder renteverhoging in de VS heeft waarschijnlijk tot gevolg dat het verschil in rendement tussen de VS en de landen of regio’s die minder ver met de normalisering gevorderd zijn, zoals de eurozone, kleiner wordt. Long Amerikaanse en short Duitse obligaties was enige tijd een populaire maar onsuccesvolle positie, maar misschien is nu eindelijk het moment gekomen dat US Treasuries het beste rendement gaan genereren.

Ook in de valutamarkt kan het einde van de uitzonderlijke Amerikaanse groei forse impact hebben. Een tragere groei in de VS kan ten koste van de Amerikaanse dollar gaan. In 2018 speelde de dollar de opmerkelijke rol van zowel veilige haven in perioden van marktstress als proxy voor een risicovolle valuta in perioden van lage volatiliteit, dankzij zijn aantrekkelijke carry-eigenschappen. Door deze dubbelrol is de dollar gestegen ten opzichte van vrijwel alle andere belangrijke valuta’s van de ontwikkelde en de opkomende markten. Er is echter al heel veel goed nieuws in de US dollar ingeprijsd, wat hem kwetsbaar maakt.

De waarderingen van valuta’s uit ontwikkelde landen maken het nu aantrekkelijker om long-posities tegenover de US dollar in te nemen, maar dat is misschien niet genoeg om beleggers over de streep te trekken. Technisch gezien is de euro een van de sterkste kandidaten voor appreciatie, maar de recente afkoeling in Duitsland en de onzekerheid in Italië en Frankrijk worden door sommige internationale beleggers als waarschuwingssignalen gezien. Alleen een verdere verbetering van de economische situatie in Europa kan misschien tot een flinke appreciatie van de euro leiden.

Heropleving van de opkomende markten

Het is heel goed mogelijk dat valuta’s van opkomende markten, gesteund door een soepeler beleid van de Federal Reserve, in 2019 als de echte winnaars uit de bus komen. Vooral de valuta’s van landen met een grote externe onevenwichtigheden en/of hoge financieringskosten zullen hiervan profiteren, zoals de Zuid-Afrikaanse rand, de Turkse lira en de Indonesische roepia. Ook zou een minder havikachtige Fed gunstig kunnen zijn voor Oost-Europese valuta’s zoals de Poolse zloty en de Tsjechische kroon, die een aantrekkelijke waardering en goede groeivooruitzichten hebben. Dit scenario staat of valt echter met één voorwaarde: de Amerikaanse economie moet blijven groeien rond zijn langetermijnpotentieel. Elke aanwijzing dat de groei in de VS daaronder komt, kan de opkomende valuta’s in een vrije val storten.

Gezien dit alles is het in het huidige klimaat misschien beter om in de opkomende markten te beleggen in obligaties in lokale valuta. Een soepeler Fed, in combinatie met stabilisatie van de US dollar, zou de centrale banken in de opkomende wereld met hun hoge renteprofielen wat lucht geven en misschien zelfs wat ruimte om hun beleid te versoepelen. China is in dit opzicht een geval apart. Want hoewel de groei van de Chinese economie verder afremt en de inflatiedruk is gedaald, is de centrale bank nog steeds terughoudend om de rente te verlagen vanwege de druk van de Amerikaanse dollar. Een stabielere Chinese renminbi zou de centrale bank kunnen bewegen in actie te komen. Bij een soepeler monetair beleid, gecombineerd met opname van China in de wereldwijde obligatie-indices, wordt beleggen in Chinese obligaties een aantrekkelijke mogelijkheid.

Het ziet ernaar uit dat ook 2019 een jaar wordt waarin fundamentals en waarderingen de voornaamste factoren voor de wereldwijde vastrentende markten zijn. Daarnaast zullen de risicobereidheid en beschermingsbehoefte van de beleggers een sleutelrol spelen. Waartoe dit allemaal leidt, zal sterk afhangen van de groei van de Amerikaanse economie.