Op zoek naar interessante beleggingsmogelijkheden in Duitsland

Door Thomas Meier, fondsbeheerder van MainFirst Global Dividend Stars

Als exportland wordt Duitsland getroffen door de recente verzwakking van de wereldeconomie, zoals blijkt uit de recente bbp- en PMI-cijfers. Zelfs de regering en andere organisaties hebben hun prognoses naar beneden bijgesteld. Wij blijven echter optimistisch over bepaalde Duitse aandelen.

Het nieuwe jaar is veel beter begonnen dan 2018 geëindigd is. Als exportland wordt Duitsland echter duidelijk beïnvloed door de recente verzwakking van de wereldeconomie, zoals te zien is in de recente bbp- en PMI-cijfers. De regering en andere organisaties hebben hun groeivooruitzichten naar beneden bijgesteld. Dit toont aan dat de impact van de handelsspanningen duidelijk voelbaar is en dat dit steeds meer de beslissingen van de bedrijven beïnvloedt. Ook de Brexit blijft een bedreiging. De impact van een no-deal Brexit op de Duitse bedrijven zou vrij ernstig kunnen zijn. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk een belangrijke markt en een belangrijke handelspartner voor veel bedrijven. Bovendien zijn in een geglobaliseerde wereld de distributieketens met elkaar verbonden, zodat kleine veranderingen grote rimpeleffecten kunnen hebben.

Toch waren de prestaties tot nu toe in 2019 veel beter en lijkt er veel potentieel te zijn voor bedrijven om de kloof te dichten. Een analyse van de fundamenten wijst op een waarschijnlijke groei, zij het aan een langzamer tempo. We zien nog steeds een positieve economische groei en een gematigde ontwikkeling van de bedrijfswinst, onafhankelijk van de huidige afkoeling. Bovendien zou een sterker fiscaal stimuleringsprogramma van de Duitse federale regering, dat ondersteund wordt door Annegret Kramp-Karrenbauer (secretaris-generaal van de CDU) kunnen plaatsvinden als er zich een sterker uitgesproken verzwakking van het klimaat zou manifesteren. In een dergelijk scenario zou het mogelijk zijn dat de Duitse federale regering verschillende instrumenten ter ondersteuning van de economie bespreekt.

Het potentieel van verborgen kampioenen

Ondanks deze mogelijke uitdagingen blijven we optimistisch wat aandelen betreft, zowel in Duitsland als op wereldwijd vlak. We beschouwen de huidige toestand van de aandelenmarkten als een aantrekkelijk startpunt voor investeerders met een middellange tot lange beleggingshorizon. De huidige situatie biedt namelijk aantrekkelijke mogelijkheden voor beleggers die aan actieve stockpicking doen. Als gevolg van de ongenuanceerde # van de afgelopen zes maanden is dit in het bijzonder het geval voor kleine en middelgrote Duitse bedrijven.

Wij zien een groot potentieel in bepaalde dividendfondsen, met name die fondsen die een evenwichtig risico-rendementsprofiel combineren met regelmatige dividenduitkeringen. Beleggers moeten bij het selecteren van een fonds echter aandacht hebben voor de kwaliteit van de dividenduitkeringen en niet zozeer voor het absolute dividendbedrag. Door enkel de focus te leggen op het absolute bedrag kan men immers in een dividendvalkuil lopen, zoals tijdens de crisis van 2008 is gebeurd bij aandelen van financiële instellingen.

Duitse bedrijven zijn dikwijls zeer goed gepositioneerd in hun sector. Hun balansen zijn vaak in goede staat en daarnaast hebben ze in een wereldwijde context aantrekkelijke waarderingen. Veel Duitse mid- en small-caps, die dikwijls actief zijn in aantrekkelijke en groeiende nichemarkten, hebben een leidende marktpositie en solide balansen. Met andere woorden, het zijn verborgen kampioenen.