Amundi: Staatsobligaties leveren komende 5 jaar fatsoenlijk rendement op

Staatsobligaties gaan de komende jaren ‘fatsoenlijke’ rendementen opleveren, waarmee ze voor beleggers profijtelijker zijn dan cash. Dat stelt Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi in een analyse over de verwachte rendementen over de middellange en lange termijn.

Deze prognose maakt Amundi tegen de achtergrond van een stijgende kans (tot meer dan 50%) op een recessie de komende 3 tot 5 jaar. Hierdoor zullen centrale banken op de middellange termijn een ruim beleid blijven voeren, waardoor de rente in historisch opzicht laag blijft. Dat is goed nieuws voor staatsobligaties, die in koers dalen als de rente stijgt. Bedrijfsobligaties profiteren daar ook van, maar krijgen volgens Amundi te maken met de negatieve effecten van stijgende risicopremies en default rates.

Amundi verwacht echter dat over de komende tien jaar gemeten staatsobligaties wel minder zullen opleveren dan cash; omdat de rente uiteindelijk wel zal stijgen en tot koersdalingen zal leiden. Op zowel de korte als langere termijn zijn Amerikaanse treasuries de meest aantrekkelijke staatsobligaties. Voor aandelen is de prognose omgekeerd aan die voor staatsobligaties: deze zullen het de komende 3 tot 5 jaar minder doen dan op de lange termijn door een combinatie van lagere winstgroei per aandeel en dalende waarderingen.

Amundi constateert dat de wereldwijde economie de komende jaren een structureel lagere groei zal laten zien, en in lijn daarmee een lage inflatie. Ontwikkelde economieën kampen met vergrijzing en een lagere groei van de productiviteit. Met uitzondering van Australië, dat profiteert van een stijgende beroepsbevolking, ligt de potentiële economische groei in de grotere ontwikkelde landen vermoedelijk niet hoger dan 2% per jaar.

Door vertragende groei en recente politieke ontwikkelingen zullen veel ontwikkelde markten de komende jaren waarschijnlijk een losser begrotingsbeleid gaan voeren. Amundi verwacht dat het monetaire beleid – hoewel ruim - minder ondersteunend wordt, waardoor financieringslasten van landen sterker uiteen gaan lopen. Amundi voorziet een sneeuwbaleffect, zeker voor landen met hoge schulden, lage begrotingsoverschotten en een lage groei.