Fidelity International: Chinese aandelen klaar voor instroom na stap MSCI

MSCI verviervoudigt de weging van Chinese aandelen in haar benchmarkindices. Dit onderstreept China’s toenemende rol in de internationale financiële sector en markeert een nieuwe stap op weg naar de liberalisering van de Chinese binnenlandse markt met als doel wereldwijd kapitaal aan te trekken, schrijven Catherine Yeung en Rebecca McVittie, investment directors aandelen bij Fidelity International.

Vóór november zal MSCI de zogeheten inclusiefactor van alle Chinese large cap A-aandelen in haar indices verhogen van 5% naar 20%. Ook zal de indexprovider Chinese midkap A-aandelen toevoegen, met een wegingsfactor van 20%, een stap die aanvankelijk niet vóór 2020 verwacht werd. Hierdoor kan er aanzienlijk meer instroom in deze Chinese aandelen verwacht worden. Dit is een belangrijke stap in het openstellen van de Chinese markt en Fidelity International verwacht dat er in de toekomst meer Chinese effecten aan benchmarkindices zullen worden toegevoegd.