Pictet AM: Overwogen in schuld opkomende landen

De Zwitserse vermogensbeheerder Pictet AM schroeft de aanbeveling voor Amerikaanse investment grade bedrijfsobligaties terug naar onderwogen, maar ziet wel heil in staatsobligaties uit opkomende markten (EM). De vermogensbeheerder verhoogt het gewicht van de dollargenoteerde EM-schuld van neutraal naar overwogen; eerder werd deze stap al gezet voor deze staatsobligaties in lokale valuta’s.

Een combinatie van een sterke economische groei, lage inflatie en een stabiele tot zwakke Amerikaanse dollar maakt schulden uit opkomende markten aantrekkelijker, zowel in harde als in lokale valuta’s.

Het verschil in economische groei tussen ontwikkelde en opkomende landen was de afgelopen zes jaar relatief laag maar is recent weer fors gestegen. Deels is dit het gevolg van het stimulerende Chinese beleid. Het groter wordende verschil in groei is doorgaans positief voor schuld uit opkomende landen, aldus Pictet AM. Normaliter gaat dit samen met een dalende risicopremie op EM-schuld. Deze risicopremie is een vergoeding voor het risico op wanbetaling; de kans daarop neemt af als de economische groei hoger ligt. Een dalende rente betekent vervolgens een koersstijging voor houders van bestaande obligaties.

Voor Pictet is dit reden genoeg om zijn positie in dollargenoteerde schuld van opkomende markten te verhogen naar overwogen. De schuld uitgedrukt in lokale valuta’s kreeg al eerder dit predicaat . De Zwitsers zijn er namelijk stellig van overtuigd dat de lokale munten 25% lager geprijsd zijn dan de reële waarde.

Zoals gezegd heeft de vermogensbeheerder de blootstelling aan Amerikaanse ‘investment grade’ obligaties (hoge kwaliteit) verlaagd naar onderwogen. “Schuld uit ontwikkelde landen ziet er onaantrekkelijk uit in een tijd waarin bedrijfswinsten hun top hebben bereikt en de kredietwaardigheid afneemt”, aldus Pictet AM. “Wel blijven we overwogen in goud, hetgeen dient als afdekking tegen een zwakkere dollar en wereldwijde economische risico’s”.