Schroders stelt groei wereldeconomie in 2019 opnieuw neerwaarts bij

Ondanks dat Schroders voor het vierde kwartaal op rij de groeiverwachting voor de wereldeconomie naar beneden bijstelt, verwacht de vermogensbeheerder geen recessie. Integendeel, de verwachting is dat in 2020 de groei verbetert, stelt Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders. Daarom zijn voor dat jaar de prognoses juist verhoogd.

Lagere groei in 2019

Keithwade
Keith Wade

Schroders heeft de prognose voor de wereldwijde groei van het bbp in 2019 naar beneden bijgesteld tot 2,8% (van 2,9%). De prognose voor 2020 is verhoogd tot 2,7% (van 2,5%). De neerwaartse bijstelling voor dit jaar is het gevolg van lagere verwachtingen voor de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Dat de verwachting voor 2020 hoger uitvalt is te danken aan een verbetering over de hele linie, met bijvoorbeeld een opwaartse bijstelling van de VS naar 1,6% (voorheen 1,3%), Japan naar 0,4% (voorheen 0%) en China naar 6,1% (van 6%). De inflatieverwachtingen voor dit en volgend jaar zijn ook verlaagd met een daling in alle regio's behalve Europa. Dit komt grotendeels door de daling van de olieprijzen.

Ruimer monetair beleid mogelijk

Een lagere groei en lagere inflatie leiden tot iets ruimere opties voor het monetair beleid. De Amerikaanse rente zal naar verwachting nog maar eenmalig verhoogd worden voordat hij in 2020 zal gaan dalen. De verwachting van Schroders is dat de centrale banken in het Verenigd Koninkrijk en de eurozone de rente dit jaar slechts een keer verhogen. Naar verwachting zal de Bank of Japan haar beleid ongewijzigd laten. China zal waarschijnlijk verder versoepelen door een lagere reserveverplichting, die nu naar verwachting eind 2020 10% zal bedragen (voorheen 11%).

Verwacht wordt dat de Amerikaanse dollar op korte termijn sterk zal blijven, maar later in het jaar zal verzwakken als de rente in de VS piekt, terwijl het beleid in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk wordt aangescherpt. Schroders’ prognose is dat het Britse pond profiteert omdat er een deal met de EU wordt gesloten en het Verenigd Koninkrijk een overgangsperiode ingaat in plaats van op een harde Brexit af te stevenen.

Geen recessie, maar drie redenen voor optimisme

De indicatoren voor de korte termijn blijven zwak, maar Schroders rekent op groei van de activiteiten in de tweede helft van het jaar. Zorgen over een recessie blijven aanwezig, maar er zijn drie redenen, waarom de vermogensbeheerder optimistischer geworden is over de groei van de economie.

  • De lagere energieprijzen stuwen het reële inkomen wereldwijd.
  • China en de VS zijn dichtbij een handelsakkoord. Dat drukt de inflatieverwachtingen. China zal meer goederen vanuit de VS importeren op het gebied van energie, landbouw en de maakindustrie. Keerzijde is dat dit afzet drukt van bedrijven in deze sectoren buiten de VS
  • Moneair beleid is ruimer. De rente zal minder stijgen, of minder snel.

    Daarbij gaat Schroders er wel vanuit dat de eurozone zal herstellen van de huidige malaise. Terwijl de Amerikaanse economie in 2020 zal vertragen, door het verdwijnen van het effect van de budgettaire stimulering.

    De neerwaartse bijstellingen worden niet doorgetrokken naar 2020, omdat Schroders een kentering verwacht, dankzij afnemende spanningen tussen de VS en China, flexibeler centrale banken en de voordelen van een lage olieprijs. Voor 2020 zijn de verwachtingen daarom juist iets verhoogd.