T. Rowe Price - De vijf bepalende factoren voor de Europese high yield markt dit jaar

Door Mike Della Vedova, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Global High Income Bond Fund

De Europese high yield markt had het moeilijk in 2018 en beleefde in het vierde kwartaal zelfs zijn slechtste kwartaal in jaren. Vanwege de wereldwijde groeivertraging en de aanhoudende geopolitieke zorgen zijn er in het eerste deel van dit jaar opnieuw volatiele perioden te verwachten, maar er zijn ook redenen voor optimisme, aangenomen dat het technische beeld evenwichtig blijft.

Dit jaar zullen naar verwachting de volgende vijf factoren bepalend zijn voor de ontwikkeling op Europese high yield markten.

1 – ECB blijft ondersteunend, ondanks einde QE

De Europese Centrale Bank (ECB) is nog steeds een van de meest accommoderende centrale banken ter wereld. Hoewel het QE-programma eind 2018 formeel eindigde, blijft de ECB de opbrengsten van aflopende obligaties herbeleggen. Dat is cruciaal: de centrale bank verkrapt nog niet, de omvang van zijn balans blijft hoog. In het algemeen zal de ECB langzaam en voorzichtig naar normalisatie toewerken en zijn er volgens ons vóór 2020 geen renteverhogingen te verwachten, tenzij de eurozone-economie opeens scherp opveert. Ook mogen we niet vergeten dat het belangrijkste rentetarief momenteel -0,4% bedraagt, dus mocht de ECB toch gaan verhogen, zijn er twee stappen van 20 basispunten nodig om op nul uit te komen.

2 – Technisch beeld blijft gemengd

Gelet op de volatiliteit in 2018 zal de timing van nieuwe obligatie-uitgiftes cruciaal zijn, vooral voor transacties die samenhangen met de financiering van fusies en overnames. Voor het succes van dergelijke transacties zijn langdurige perioden van stabiliteit op de markt nodig. Wat volume betreft: vorig jaar hebben enkele traditionele high yield namen in Europa zich voor financiering tot de leningmarkt gewend. Of deze trend doorzet, hangt van verschillende factoren af, bijvoorbeeld of de vraag naar leningen via collateralized loan obligations (CLO’s) sterk blijft. Ook flexibiliteit en kosten zijn belangrijk, omdat de bedrijven die geld willen lenen hoogst waarschijnlijk voor de meest flexibele en voordelige oplossing zullen kiezen. De kapitaalstromen zijn moeilijker te voorspellen en zullen naar verwachting worden gedreven door externe omstandigheden en het heersende sentiment tegenover risicovolle beleggingen.

3 – Europa gunstiger gewaardeerd dan in de VS

Door een forse daling in de tweede helft van 2018 zijn de waarderingen op de Europese high yield markt verbeterd. Daarnaast is de Europese markt op basis van absoluut rendement aantrekkelijker dan zijn tegenhanger in de VS waar de spreads nu krapper zijn dan in Europa. Ook de lagere duratie en hogere kredietkwaliteit werken in het voordeel van de Europese markt, die meer high yield emittenten van BB-kwaliteit en minder van CCC-kwaliteit telt dan de Amerikaanse. Bovendien, en dat is ook belangrijk, bevindt Europa zich in een vroegere, meer krediet-vriendelijke fase van de cyclus dan de VS, dat het einde van de cyclus nadert. Daarom zijn het risico en de volatiliteit in Europa in het algemeen lager.

4 – Solide fundamentals blijven steun bieden

De schuld in het bedrijfsleven is nog steeds bescheiden en het gemiddelde default-percentage in de beleggingscategorie blijft naar verwachting ruim onder het langetermijngemiddelde. Na het topjaar 2017 vlakte de groei in de eurozone vorig jaar af en dit jaar zou de groei verder kunnen terugzakken. Daar staat tegenover dat de invloed van enkele factoren die aan de vertraging bijdroegen, afneemt; denk aan de olieprijzen, die sinds hun piek in oktober flink gedaald zijn. Dit kan een positief effect op de koopkracht en de winkelverkopen hebben.

5 – Politiek en groeivertraging kunnen tegenwind vormen

De wereldwijde groei vertraagt en politieke onzekerheid blijft een aantal ontwikkelde landen zoals het VK, dat vóór eind maart uit de Europese Unie wil stappen, parten spelen. Tegelijkertijd wordt de wereldwijde liquiditeitssituatie steeds krapper. Elk van deze factoren kan leiden tot perioden van volatiliteit en wijdverbreide risk-off bewegingen in de financiële markten. In zulke perioden zou de Europese high yield markt, gezien zijn gevoeligheid voor het brede risicosentiment, kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat er ook positieve katalysatoren voor het risicosentiment kunnen ontstaan waar dit marktsegment van kan profiteren. Zo zou de totstandkoming van een akkoord tussen China en de VS over de importheffingen een gunstige ontwikkeling kunnen zijn.