Amundi: Goedkope leningen ECB slechts gedeeltelijk effectief

De Europese bankensector profiteert maar gedeeltelijk van de goedkope financieringsmaatregel die de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag 7 maart aankondigde. In de sector staan waarderingen onder druk, terwijl er ‘significante’ risico’s blijven bestaan.

Dat concluderen Didier Borowski, Boiral Herve en Kasper Elmgreen, alle drie verbonden aan Europa’s grootste vermogensbeheerder Amundi. Het drietal schrijft dat sinds december 2018 de Europese economische vooruitzichten aanzienlijk zijn verslechterd.

De ECB kondigde deze week maatregelen aan: de rente blijft tot zeker het einde van het jaar laag en de ECB gaat opnieuw goedkope leningen aan banken verschaffen, de zogenaamde TLTRO’s (Targeted Long-Term Refinancing Operation). Amundi verwacht echter dat, in tegenstelling tot eerdere uitgiften van TLTRO’s, niet alle banken profiteren van deze goedkope manier van lenen. “Met name Zuid-Europese banken zullen er profijt van hebben.”

Ten eerste gaat deze maatregel pas in september van start, terwijl financiële markten ervan uit gingen dat de ECB al in juni TLTRO’s zou uitgeven. De Franse vermogensbeheerder verwacht dat TLTRO III de kans op financieringsproblemen voor zwakke Zuid-Europese banken weliswaar verkleint, maar de voorwaarden van de nieuwe TLTRO zijn minder genereus dan de vorige. Er geldt een kortere aflostermijn (twee in plaats van vier jaar) en de kosten zijn hoger.

Deze striktere voorwaarden leiden er volgens de Amundi-specialisten toe dat mogelijkheden voor de banken om inkomsten te genereren met carry trades (waarbij het van de ECB geleende geld wordt gebruikt om staatsobligaties te kopen) ingeperkt wordt. Dat zal de belangstelling voor deze nieuwe ronde beperken; veel van de sterkere banken in de eurozone zullen er volgens Amundi waarschijnlijk niet voor kiezen om eerdere TLTRO-leningen door te rollen.

De Europese financiële sector kreeg vorig jaar een fikse afwaardering te verwerken door macro-economische en politieke onzekerheden, en recenter ook door witwasschandalen bij banken in de Nordics. Amundi verkiest daarom retailbanken boven zakenbanken, omdat bij die laatste het bedrijfsmodel structureel onder druk staat. Retailbanken zijn volgens Amundi beter in staat om goede rendementen te behalen. “We verkiezen ervoor belegd te zijn in banken met sterke solvabiliteitsniveaus en het vermogen om zelf een hoog kapitaalniveau te genereren.”