Analistenonderzoek Fidelity International: Vertrouwen bedrijven naar dieptepunt, maar recessie niet aanstaande

Het bedrijfsvertrouwen onder ’s werelds grootste ondernemingen is gezakt naar een punt dat sinds 2016 niet meer is bereikt. Bedrijven moeten zich wapenen tegen minder consumptie en oplopende kosten. Vooral het vertrouwen in Chinese bedrijven heeft een knauw gekregen. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die Fidelity International onder zijn analisten houdt.

Elk jaar vraagt Fidelity International zijn analisten hoe het er voorstaat met het bedrijfslandschap. In tegenstelling tot veel andere top-down macro-economische onderzoeken, begint Fidelity onderaan, waarbij de uitkomsten van rond de 16.000 bedrijfsbijeenkomsten worden geanalyseerd totdat een algemeen beeld ontstaat.

Het sentiment daalde van 1,6 in 2018 naar 0,6 dit jaar - de grootste daling sinds de enquête in 2011 voor het eerst werd gehouden.

De bevindingen van dit jaar moeten echter worden gezien in de context van een sterk 2018. En ondanks de opmerkelijke afname van het vertrouwen, blijven Fidelity-analisten - met uitzondering van die in China - voorzichtig optimistisch voor het komende jaar: een sentimentscore boven nul duidt immers nog steeds op een verbetering van het vertrouwen.

"Een uitbundige start in 2018 heeft plaats gemaakt voor een voorzichtig begin van 2019. Het pessimisme van dit jaar heeft twee belangrijke aanjagers: consumenten die minder besteden en stijgende bedrijfskosten. Beide dreigen de winstmarges in 2019 te doen krimpen. Hoewel we geen volledige recessie zien opdoemen in de komende zes tot twaalf maanden, is het duidelijk dat we een stap hebben gezet richting het einde van de cyclus die tien jaar geleden begon", aldus Michael Sayers, Director of Research, Equities van Fidelity International.

Negatief sentiment China

China is het enige gebied waar het vertrouwen onder het nulpunt zakte (-0,4). Maar liefst 70% van Fidelity-analisten die Chinese bedrijven volgen, verwachten dat het rendement op kapitaal in 2019 zal afnemen. Vorig jaar was slechts 29% van de Fidelity-analisten die mening toegedaan.

Na een jaar van escalerende handelsretoriek en een economische groei die afnam tot het traagste tempo in tien jaar, is het geen verrassing dat de analisten in China het negatiefst zijn geworden over de vooruitzichten van de bedrijven die ze volgen.

Marty Dropkin, Global Head of Research, Fixed Income van Fidelity International: "Zoals verwacht is de impact van de handelsoorlog tussen de VS en China een keerpunt voor onze analisten. Die handelsoorlog heeft voor heel wat onzekerheid gezorgd. Productie blijft een belangrijke aanjager van groei voor de Chinese economie als geheel. Voor consumenten gaan de onzekerheden ook over hun vooruitzicht op een hoger loon, wat ook de bestedingen beïnvloedt. Beleggers moeten bij dit alles echter wel rekening houden met het vermogen van Beijing om de economie te stimuleren."

Zorgen om beleid van Trump

De bezorgdheid over de aanpak van de Amerikaanse overheid neemt toe en de netto impact van het beleid van Trump op bedrijven zal naar verwachting negatief zijn.

Bijna de helft (45%) van alle analisten zegt dat het beleid van Trump hun sector zal aantasten, tegenover slechts 13% vorig jaar. Minder dan een op de vijf denkt dat Trumps beleid positief zal uitpakken, een daling van 38%.

In Europa, waar de top van het bedrijfsleven aanvankelijk dacht dat Trumps op groei gerichte beleid hen zou kunnen helpen, groeit het scepticisme eveneens. Maar het belangrijkste is de verschuiving onder Amerikaanse analisten, wiens enthousiasme volledig is verdampt. Meer dan twee derde van de Amerikaanse analisten zegt dat protectionisme een risico voor het bedrijfsleven vormt. Alleen analisten die zich bezighouden met opkomende markten in Azië maken zich nog meer zorgen over protectionisme.

Wereldwijde cyclus vertraagt

De enquête geeft aan dat de - al volwassen - bedrijfscyclus verder vertraagt. Een derde van de analisten rapporteerde wereldwijd dat hun sectoren in een groeivertraging of recessie terecht zijn gekomen tegen 13% vorig jaar. Slechts een vijfde meldde dat het beter ging, tegen 35% in 2018.

Analisten zijn licht verdeeld - 51% versus 49% - over de vraag of we aan het einde van de conjunctuurcyclus zitten. Vorig jaar beantwoordde 68% deze vraag nog met "nee".