Jupiter: Australische huizenbubbel staat op barsten

Krappere kredietvoorwaarden zetten flink druk op de Australische huizenmarkt. De markt beleeft momenteel de zwaarste neergang in 35 jaar en kan zelfs het einde inluiden van de bijna drie decennia economische groei in Down Under, schrijft Ariel Bezalel, head of strategy, fixed income bij Jupiter Asset Management.

Arielbezalel
Ariel Bezalel

35-jarige zeepbel loopt leeg

De laatste recessie in Australië dateert alweer van 1990, sindsdien heeft het land een zeldzaam lange periode van economische expansie beleefd. Maar de vertraging in de kredietmarkt hangt als een donkere wolk boven de huizenmarkt. De zeepbel op de Australische huizenmarkt kon 35 jaar groeien en loopt nu langzaam leeg omdat banken strikter zijn in hun kredietverlening. Dat is een gevolg van onderzoek naar de leenpraktijken van de banken, waaruit bleek dat zij het niet zo nauw namen met het uitgavenpatroon van de kredietafnemers.

Australische consument laat het afweten

Volgens Bezalel zijn ook de consumentenbestedingen in Down Under een punt van zorg. Het land kent de hoogste schuldratio per huishouden in de ontwikkelde wereld. 56% van de schuld komt ten laste van hypotheken. De economische groei nam in 2018 scherp af door een daling van de consumentenbestedingen, wat weerspiegeld wordt in de krimpende winkelverkopen. Aanvragen voor bouwvergunningen zakken in. Bezalel verwacht dat de Australische economie de komende maanden verder krimpt.

Staatsobligaties als veilige haven in Down Under

Gezien bovenstaande is Bezalel positief gestemd over langlopende staatsobligaties uit het land. Zij fungeren als een veilige haven voor beleggers. Ook dekt hij blootstelling aan de Australische dollar af, omdat hij uitgaat van een verzwakking van de munt.

De rente in het land noteert rond de 1,5%, maar de centrale bank heeft al signalen afgegeven dat een renteverlaging of kwantitatieve verruiming opties zijn om de huizenmarkt te stimuleren. Beide ontwikkelingen zijn positief voor Australische staatsobligaties.

Een eventuele renteverlaging door de Reserve Bank of Australia zal nog wat tijd vergen. En dat zet druk op het langere einde van de rentecurve, waarvan staatsobligaties kunnen profiteren. Als mogelijke katalysatoren let Bezalel op neerwaartse bijstellingen van de groeiverwachting en bewijzen dat deze doorwerkt in de arbeidsmarkt.