Grafiek DWS: ‘Fed wil eerst duidelijk beeld van NAIRU’

De Fed zal deze week waarschijnlijk aankondigen dat haar beleid ‘on hold’ staat in afwachting van nieuwe data over de Amerikaanse werkloosheid. Ze wil waarschijnlijk eerst een beeld krijgen van de ‘NAIRU’ voordat ze de rente aanpast, schrijft vermogensbeheerder DWS bij de ‘Grafiek van de Week’.

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft een tweeledig mandaat: aan de ene kant wil ze de prijzen stabiel houden, en aan de andere kant streeft ze naar een zo volledig mogelijke werkgelegenheid.

Grafiekvandeweek

De twee elementen van dit mandaat, de inflatie en de werkloosheid, worden verenigd in het concept van de ‘NAIRU’, of wel de 'non-accelerating inflationary rate of unemployment’. Dit is het werkloosheidspercentage waarbij een economie nog kan groeien zonder dat de inflatie begint op te lopen. Deze NAIRU verschaft enkele nuttige inzichten over het huidige beleid van de Fed.

In de 'Grafiek van de Week' bekijkt DWS namelijk de relatie tussen de NAIRU versus het werkelijke werkloosheidscijfer en het rentebeleid van de Fed. Zoals de grafiek aantoont, trekt de Fed de rente op zodra het feitelijke werkloosheidscijfer daalt tot dichtbij het niveau van de NAIRU. Dat wil zeggen, op het moment dat het verschil tussen beide percentages daalt tot minder dan een half procentpunt.

De Fed blijft de rente dus opdrijven zolang het verschil, dat op korte termijn hoofdzakelijk wordt gedreven door veranderingen in het actuele werkloosheidscijfer, kleiner wordt. Vanaf het moment dat de werkloosheid haar laagste punt heeft bereikt, stopt de Fed met haar verhogingscyclus.

Die ervaringen uit eerdere cycli werpen dus een interessante blik op het huidige gedrag van de Fed. Toen het werkloosheidscijfer - dat tijdens de recessie die volgde op de financiële crisis met 10% steeg - in december 2015 daalde tot een niveau niet ver boven de NAIRU, was dat het moment waarop Amerikaanse centrale bankiers opnieuw de verhogingscyclus startten.

Nu er aanwijzingen zijn dat het momentum van de arbeidsmarkt afzwakt, lassen beleidsmakers een rustpauze in voor het analyseren van de economische data en marktdynamieken die deze trend signaleren. Dit geeft hen de mogelijkheid om het beleid aan de veranderende situatie aan te passen.

Met andere woorden: het beleid van de Fed staat even “on hold” omdat het afhankelijk is van die data-analyse. Dit is niet zo gebruikelijk als het op het eerste gezicht lijkt.

Ten eerste maakten beleggers zich enkele maanden geleden nog zorgen omdat het monetaire beleid van de Fed te veel werd gedreven werd door vooraf bepaalde criteria, waardoor aandelenmarkten kunstmatig naar beneden werden gestuwd. Ten tweede betekent dit dat de Fed vrijwel op hetzelfde moment als de markt beslissingen zal moeten nemen.

Toch is het benadrukken van die 'data-afhankelijkheid' precies de boodschap die we verwachten van de vergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) van deze week.