Schroders ziet potentie in Chinese A-aandelen door toevoeging MSCI

In 2018 voegde index-samensteller MSCI de Chinese onshore aandelenmarkt toe aan haar wereldwijde aandelenbenchmarkindices. Hoewel het aanvankelijke gewicht van de Chinese A-aandelen klein in de indices klein is, was de beslissing destijds een belangrijke mijlpaal. Beleggers zullen moeten beslissen hoe ze toegang krijgen tot dit deel van het Chinese aandelenuniversum en wat hun allocatie is in Chinese onshore aandelen. Kristjan Mee en Gavin Ralston, specialisten bij Schroders, stellen een alternatieve benadering van beleggen in opkomende markten voor. Zij menen dat een afzonderlijke blootstelling aan Chinese A-aandelen naast een allocatie in opkomende markten beter toegerust is om het potentieel van China te benutten dan een puur mondiale strategie voor opkomende markten.

Kristjanmee
Kristjan Mee

Lage weging, hoog potentieel

China is qua omvang de tweede economie ter wereld, toch zijn Chinese aandelen nauwelijks vertegenwoordigd in de wereldwijde benchmarkindices. Lange tijd waren deze aandelen voor internationale beleggers onbereikbaar als gevolg van kapitaalrestricties. In 2014 kwam daar verandering in met de opening van de Shanghai-Hong Kong Stock Connect Group, die gekwalificeerde buitenlandse investeerders toestond om zonder vergunning in bepaalde Chinese A-aandelen te handelen. De Shenzhen-Hongkong Stock Connect Group volgde in 2016, waardoor beleggers zonder grote beperkingen toegang kregen tot de Chinese onshore aandelenmarkt.

Indexaanbieders namen kennis van deze liberalisering en in 2018 kondigde MSCI aan dat het Chinese A-aandelen zou toevoegen aan zijn reeks van wereldwijde benchmarkindices. Dit jaar zal de weging van 5% van de marktkapitalisatie van A-aandelen verviervoudigen tot 20%. In de MSCI Emerging Markets Index tellen A-aandelen nu mee voor 0,8%, maar dat kan toenemen tot 14% als ze volledig meegewogen zouden worden.

Wacht niet op de indexbouwers

Beleggers moeten afwegen hoe zij blootstelling aan Chinese A-aandelen zoeken. Mee en Ralston bepleiten een actieve benadering van beleggers in plaats van dat ze afwachten tot index-samenstellers hun weging hebben verhoogd. Naast blootstelling aan een mondiale emerging markets index, zouden beleggers separate blootstelling aan Chinese A-aandelen in overweging kunnen nemen.

Aantrekkelijke alpha in inefficiënte markt

De Chinese A-aandelenmarkt wordt gedomineerd door particuliere beleggers, die in 2018 86% van het totale handelsvolume voor hun rekening namen. Hierdoor is de markt volatiel geworden en gevoelig voor wilde schommelingen in sentiment. Eind 2014 begon de CSI 300-index snel te stijgen. In de hoop de boot niet te missen, begonnen beleggers nieuwe aandelenrekeningen te openen. Op een gegeven moment in 2015 werden er wekelijks meer dan 4 miljoen nieuwe rekeningen geopend. Als gevolg daarvan raakten de aandelenkoersen losgekoppeld van hun fundamentals, gedreven door speculatie.

Onvermijdelijk barstte de zeepbel in juni 2015 en daalde de index in de daaropvolgende maanden tot bijna 50%. In 2015 barstte die zeepbel, met koersdalingen tot 50%. Deze inefficiënties bieden kansen voor actieve fondsbeheerders. Gemiddeld kon een actieve fondsbelegger in Chinese A-aandelen een extra rendement van 6,3% op jaarbasis behalen. Dit hoge potentieel aan alpha biedt kansen voor beleggers, ook als andere markten weinig renderen.

Bron van spreiding

Chinese A-aandelen kunnen daarnaast ook een goede bron van spreiding zijn. Historisch gezien is de correlatie van de onshore MSCI China A Index met de MSCI wereldwijde index de helft van de MSCI China index. Aangezien de weging van A-aandelen in de wereldwijde benchmarks geleidelijk toeneemt, zal het diversificatievoordeel in de loop van de tijd afnemen naarmate A-aandelen meer geïntegreerd raken in het wereldwijde beleggingsuniversum.

Proactief alpha oogsten

China's groeiende belang in de wereldeconomie, samen met de inspanningen om de Chinese financiële markten open te stellen voor buitenlands kapitaal, maken de beslissing over de omvang en de samenstelling van blootstelling aan Chinese aandelen te belangrijk om over te laten aan indexbouwers. Beleggers moeten een meer proactieve aanpak overwegen, vooral in het licht van de ongeëvenaarde alpha-kansen in China A-aandelen. Mee en Ralston zijn van mening dat de meest efficiënte manier om een gewenste exposure te verkrijgen is via een afzonderlijke blootstelling aan A-aandelen naast een bestaand mandaat voor opkomende markten.