Pictet AM: Inverse rentecurve voorbode vlakke aandelenmarkt VS

n de VS is de omgekeerde rentecurve, doorgaans een betrouwbare recessievoorspeller, een feit. De Amerikaanse economie belandt waarschijnlijk binnen 24 maanden in een recessie, waardoor Amerikaanse aandelen de komende vijf jaar vermoedelijk weinig opleveren.

Dat verwacht Luca Paolini, hoofdstrateeg bij de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet AM. Paolini spreekt van een mijlpaal nu sinds vrijdag de 3-maands rente hoger ligt dan die van 10-jaars schuldpapier. De tijd is volgens Paolini dan ook rijp om de strategische blootstelling aan Amerikaanse aandelen te verlagen en die in defensieve categorieën en sectoren te verhogen.

Een omkering van de rentecurve wordt binnen afzienbare tijd gevolgd door een recessie, zo weten beleggers. “De omgekeerde rentecurve heeft, zelfs in de huidige tijden van ruim monetair beleid, het recessie-voorspellende karakter nog niet verloren”, aldus de hoofdstrateeg. Ook nu wijst de Amerikaanse rentecurve volgens hem op een significante vertraging van de Amerikaanse economie met 1,5 tot 2 procentpunt, hetgeen een gemiddelde jaarlijkse reële BBP-groei inhoudt van 0,5 tot 1%.

De economische vertraging leidt volgens Paolini tevens tot lagere rendementen op aandelenmarkten. “Aandelen in de VS zullen de komende 5 jaar moeite hebben om een positief reëel rendement op te leveren. Historisch gezien betekent een 100 basispunten vlakkere curve jaarlijks een 10% lager rendement op aandelen de komende vijf jaar. Dat betekent dat de S&P500 over vijf jaar ongeveer op hetzelfde niveau zit als nu ” De vlakke rentecurve betekent ook dat de markt zich de komende twee jaar volatieler gedraagt. Op de volatiliteitsindex neemt de volatiliteit voor aandelen met 50% toe tot 30, waar 15-20 het gemiddelde betreft.

Paolini benadrukt dat er op korte termijn (3 tot 12 maanden) nog weinig aan de hand is: de omkering van de rentecurve vindt doorgaans 1,5 jaar plaats voordat de recessie begint, en loopt dus ook ver vooruit op een bear market.