Op zoek naar aantrekkelijke rendementen in frontiermarkten

Door Cornel Bruhin, fondsbeheerder van het MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced.

Zogenaamde frontiermarkten zijn landen die op het punt staan om opkomende markten te worden. De term gaat meestal hand in hand met een sterk groeipotentieel, een sterke hervormingsdrang en lage waarderingen. Dit biedt interessante beleggingsmogelijkheden voor deskundige beleggers en actieve managers.

Als tegendraadse beleggers en early movers observeert het Emerging Markets Team van MainFirst niet alleen opkomende markten zoals Brazilië, China en India, maar ook frontiermarkten zoals Suriname, Papoea-Nieuw-Guinea en Ecuador - en hun groeipotentieel.

Ecuador: toerisme en grondstoffen

Het aantal toeristen dat de Galapagoseilanden (een provincie van Ecuador) bezoekt is aanzienlijk toegenomen. Voor ons is dat interessant om weten, omdat dit betekent dat de luchthaven van Quito (op het vasteland van Ecuador) een grotere toestroom van passagiers krijgt en dat de uitbreidingsinvesteringen de luchthaven een opwaartse potentieel geven. Dit is natuurlijk slechts één indicator die ons ertoe brengt om de situatie van dichtbij te bekijken. Maar we baseren onze beslissingen nooit op slechts één factor. We beleggen altijd op basis van een holistische benadering waarbij de politieke situatie, de natuurlijke hulpbronnen van het land en vele andere componenten een rol spelen.

Ecuador is daarnaast ook rijk aan grondstoffen. Tezelfdertijd stellen we vast dat president Lenin Moreno sinds zijn aantreden bijna twee jaar geleden hard heeft gewerkt om investeringen in het land aan te trekken, vooral op het gebied van de mijnbouw. Ook de olieproductie neemt toe. Al deze ontwikkelingen leiden ook tot een toename van het aantal vliegtuigpassagiers. En Quito is de belangrijkste hub voor binnenlandse vluchten - niet alleen voor toerisme naar de Galapagos-eilanden, maar ook naar de mijnen en andere extractiegebieden. Dit maakt een bedrijf als Quiport een interessante belegging. Quiport exploiteert met succes de enige luchthaven in Quito, heeft die ook verbouwd, geoptimaliseerd en uitgebreid. Als de cijfers van zo'n bedrijf de positieve algemene indicatoren bevestigen, zullen we waarschijnlijk de obligaties in onze portefeuille opnemen.

Suriname: goud en olie

Een andere Zuid-Amerikaanse frontiermarkt die we in de gaten houden, is Suriname. Net als Luxemburg heeft Suriname ongeveer 600.000 inwoners - maar het land is bijna even groot als Estland, Letland en Litouwen samen. De belangrijkste bronnen van inkomsten van Suriname zijn de goudmijn en olie. Het land heeft grote grondstoffenreserves. Sinds de ontdekking van extra olievelden voor de kust is het groeipotentieel van de stad toegenomen.

Papoea-Nieuw-Guinea: ontdekking van gasvelden

Aan de andere kant van de wereld analyseren we een soortgelijk land, namelijk Papoea-Nieuw-Guinea. Ook hier zijn er grote grondstofvoorraden, een voldoende stabiel politiek systeem en voldoende groeipotentieel; zeker sinds de ontdekking van een groot gasveld voor de kust van het land, dat momenteel in ontwikkeling is. Hierdoor zullen de inkomsten van het land aanzienlijk stijgen en zal de overheidsschuld naar verwachting sterk dalen.

De staatsobligaties van Suriname en Papoea-Nieuw-Guinea bieden dus interessante groeimogelijkheden op lange termijn.

Moldavië: zonnebloemolie

In onze zoektocht naar interessante beleggingskansen zien we vaak bedrijven lang voordat ze naar de beurs gaan, en investeren we erin voordat vele anderen er zelfs maar van gehoord hebben. In Moldavië zijn we al lang in gesprek met Trans-Oil, de enige producent van zonnebloemolie. Het bedrijf trok onze aandacht met zijn interessante en solide business case. Tijdens onze observatieperiode hebben we direct kunnen zien hoe de goed doordachte projectplannen met succes zijn uitgevoerd. Het bedrijfsmodel van Trans-Oil is niet om akkers te bezitten, maar om hun producten van de omliggende boeren te kopen, te verwerken en te exporteren vanuit hun eigen havens. Ze hebben dus lage opslagkosten en zijn goed ingedekt. Momenteel worden plannen uitgevoerd om de productieketen verder uit te breiden, silo's te bouwen en de haven uit te breiden. In de afgelopen 12 maanden heeft Trans-Oil een EBITA-toename van 15 procent gerealiseerd en onze analyse laat zien dat de nieuwe ontwikkelingsplannen zeer realistisch zijn.

Georgië: gestage groei

We kijken ook naar Georgische bedrijven. Het land zelf is de afgelopen jaren gestaag gegroeid en heeft veel structurele hervormingen doorgevoerd die de economie en de bevolking hebben geholpen om rijker te worden. Georgia Capital, bijvoorbeeld, is gespecialiseerd in het verstrekken van kapitaal aan veelbelovende bedrijven om hun groei te helpen versnellen. Een ander interessant bedrijf is Silknet, de op een na grootste telecomprovider. Ook hier zien we een interessant opwaarts potentieel.

Uit ons onderzoek blijkt keer op keer dat wie goed kijkt, aantrekkelijke beleggingskansen vindt als hij/zij over de nodige expertise beschikt om ze te identificeren. Dit betekent dat plaatsen zoals de Galapagoseilanden op vele niveaus een bijzondere rijkdom hebben.