Zijn obligaties momenteel een goede belegging?

In tegenstelling tot de recessiesignalen van de obligatiemarkten blijft Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bij ETHENEA, zich toespitsen op bedrijfsobligaties.

Volkerschmidt
Volker Schmidt
Eind maart gaven de obligatiemarkten een duidelijk recessiesignaal. De rentecurve van Amerikaanse Treasuries heeft een omgekeerde trend ingezet en het rendement van 10-jarige Duitse staatsobligaties is opnieuw onder nul gedaald.

Obligatiebeleggingen zijn altijd een belangrijk onderdeel geweest van het Ethna-AKTIV-fonds, in overeenstemming met zijn conservatieve oriëntatie. Obligaties zijn momenteel goed voor 80% van het Ethna-AKTIV-fonds. Momenteel bestaat het vastrentende deel van het fonds uitsluitend uit bedrijfsobligaties. Het fonds is voornamelijk belegd in obligaties met een solide investment-grade rating.

"Wij concentreren onze beleggingen op uitgiftes met grote volumes", zegt Volker Schmidt. "Daar zien we ook de hoogste liquiditeit op de bedrijfsobligatiemarkten. Wij geven de voorkeur aan bedrijven met een sterke en duurzame cashflow en bedrijven die onder meer hun schulden verminderen".

Op dit moment ziet hij een toenemende bereidheid van bedrijven om hun schuldenlast opnieuw te verminderen. Bedrijven zoals General Electric, AB AB InBev en KraftHeinz hebben op hun ratingverlagingen gereageerd met een verlaging van het dividend. Bovendien hebben ze de verkoop van delen van hun activiteiten aangekondigd om hun schuldenlast te verminderen. Volker Schmidt: "Wij verwachten dat vooral ondernemingen met een BBB-rating bij problemen bereid zullen zijn om te reageren met positieve maatregelen voor de obligatiehouders.

Het portefeuillebeheersteam van ETHENEA maakte begin 2019 gebruik van de verruimde spread om zijn beleggingen op dit gebied te verhogen. "We vermijden momenteel beleggingen in de retailsector, die te maken heeft met sterke concurrentie en dalende marges. Bovendien beleggen we alleen selectief in de automobielsector en enkel alleen op korte tot middellange looptijden", zegt Volker Schmidt. "Het is onduidelijk of de huidige hoge investeringen van de bedrijven zich op lange termijn zullen terugverdienen", aldus Volker Schmidt.

De obligatiebeleggingen hebben een sterke 3% bijgedragen aan de year-to-date resultaten van Ethna-AKTIV. Het team verwacht dat vastrentende beleggingen een positieve bijdrage zullen blijven leveren aan de resultaten van het fonds. "We verhogen momenteel onze beleggingen in langlopende USD-obligaties," voegt Volker Schmidt toe. "Het geduld van de Amerikaanse Federal Reserve zou moeten leiden tot een verdere daling van de USD-rendementen. In tegenstelling tot de recessiesignalen van de obligatiemarkten verwachten wij alleen een verzwakking van de wereldeconomie, maar geen recessie. Daarom zullen wij ons blijven richten op bedrijfsobligaties. De bereidheid van bedrijven om hun schuldenlast te verminderen zou deze positionering ook moeten ondersteunen".