Intertrust: Nederland kan profiteren van Britse registratierace chemische stoffen

De kruitdampen rond Brexit zijn verre van opgetrokken, maar bij veel Britse bedrijven is het alle hens aan dek om de export van chemische stoffen naar Europa veilig te stellen. 'Deze stoffen moeten opnieuw worden geregistreerd en dat proces raakt nu in een stroomversnelling', stelt Michiel van der Maat, director corporate services bij financieel dienstverlener Intertrust. 'Voor een distributieland als Nederland liggen hier grote kansen om Britse bedrijven aan te trekken.'

Brexit plaatst veel Britse bedrijven voor grote uitdagingen. Een ervan is dat bedrijven die chemische stoffen exporteren naar de Europese Unie en de aangesloten landen in de Europese Economische Ruimte (EER), deze stoffen opnieuw in de EU moeten laten registreren. Dit gaat via een zogeheten REACH-registratie bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

REACH is de Europese verordening voor de productie en handel in chemische stoffen. Na Brexit wordt het Verenigd Koninkrijk een derde land buiten de unie en komen de huidige registraties voor Britse bedrijven te vervallen. Om de export van chemische stoffen naar de unie voort te kunnen zetten, moeten deze bedrijven snel actie ondernemen. Ze kunnen hun REACH-registratie en activiteiten overdragen aan een Europese groepsvennootschap, de registratie overdragen aan een vertegenwoordiger in een van de EU-landen of hun Europese afnemers als importeur verantwoordelijk maken voor eigen registraties.

Het gaat om een groot aantal bedrijven, stelt Van der Maat. 'REACH betreft immers alle chemische substanties in de breedste zin van het woord, niet enkel stoffen die in bijvoorbeeld de farmaceutische of elektrotechnische industrie gebruikt worden, maar ook om ingrediënten voor bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen en verven voor onder andere kleding.' Het hoofddoel van de registratie is om consumenten te beschermen tegen schadelijke stoffen. Ruim 1700 Britse bedrijven hebben samen ruim 12.000 REACH-registraties.

Eigen lokale vertegenwoordiging

Het agentschap ECHA meldt dat ruim vijfduizend registraties zijn overgedragen aan EU-bedrijven. Van der Maat stelt echter dat een deel van de bedrijven bezig is een eigen lokale vertegenwoordiging op te zetten. 'We zien de spanningen bij deze bedrijven oplopen, we krijgen veel vragen binnen hoe ze een lokale vertegenwoordiging kunnen opzetten in Nederland. Diverse partijen hebben inmiddels onze hulp ingeroepen om met dit proces te starten.'

De deadline voor die nieuwe registratie is met het uitstel van de exit van het VK opgeschoven, maar niemand weet nog wat de uiteindelijke deadline is. Om toegang tot afnemers op de Europese markt te behouden voelen Britse bedrijven inmiddels de noodzaak snel te reageren, stelt Van der Maat. 'Alles is nu in een stroomversnelling gekomen.'

Registraties bieden kansen

Intertrust helpt de bedrijven met het snel toegang krijgen en houden tot de Europese markt, onder meer door het opzetten van een nieuwe entiteit en het onderhouden van de benodigde administratie. 'Het opzetten van een dergelijke bv is nu nog ingegeven door de wens de nieuwe REACH-registratie snel te kunnen realiseren en een verstoring in de business te voorkomen', stelt Van der Maat. 'Maar op termijn bieden deze registraties voor Nederland kansen.'

Van der Maat: 'Het is niet de verwachting dat de bv enkel voor een REACH-registratie wordt opgericht. De registratie moet immers ook worden bijhouden, er zijn talloze verplichtingen en er moet ook voldoende kennis aanwezig zijn over de betreffende stoffen. Ik verwacht daarom dat zo'n bv op termijn een actievere rol gaat spelen in het Europese distributieproces van het Britse bedrijf, met bijbehorende fte's in marketing, sales en logistiek. Britse bedrijven die een nieuwe entiteit in Europa moeten opzetten, zullen om deze reden kiezen voor vestiging in een land met een goede algehele distributie- en logistieke infrastructuur. Nederland heeft als distributieland dan een aanzienlijk voordeel ten opzichte van andere Europese landen.'